#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


Gezamenlijke reactie vrouwenorganisaties op Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016 en vervolgactie

NVR, Atria, Women Inc, Vrouwenpodium, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Samenwerkingsverbanden LOM en Vereniging voor Vrouw en Recht hebben, naast ieders eigen reactie op de Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016, ook een gezamenlijke reactie opgesteld. 

Deze gezamenlijke tekst gaat vergezeld van 3 voorstellen voor moties die Tweede Kamerleden kunnen gebruiken om er een eigen motie van te maken en deze in te dienen. 

Zie de gezamenlijke reactie >>

Vervolgactie gezamenlijke vrouwenorganisaties
N.a.v. het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016 hebben gezamenlijke vrouwenorganisaties in een brief aan emancipatiewoordvoerders van de Tweede Kamer er op aangedrongen tijdens het afrondende debat het Kabinet te vragen wat de inhoud van de gendertoetsen is die al worden uitgevoerd en hoe deze gendertoetsen worden uitgevoerd. En tevens om de inhoudelijke resultaten van de gendertoetsen voortaan bekend te maken.
Lees verder >>


Uitgebreid zoeken