#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


VN Vrouwenverdrag

Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties vormt sinds 1979 de internationale basis voor het NL emancipatiebeleid. De Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) van de Verenigde Naties ziet toe op de naleving van het verdrag door de lidstaten. Iedere 4 jaar brengt de NL regering rapport uit aan CEDAW over hoe het in Nederland staat met de naleving van het verdrag. De regeringsrapportage wordt steeds gevolgd door een schaduwrapportage. Dit is een rapportage waarin maatschappelijke organisaties hun mening geven over de naleving in Nederland van het VN Vrouwenverdrag. NL tekst VN Vrouwenverdrag >>


Follow-up rapportage voor CEDAW
De Nederlandse regering heeft op 8 november 2018 de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden. Op 15 november 2018 zond minister Van Engelshoven het Engelstalige document naar de Tweede Kamer. Meer informatie...
Verslag NVR deelname Netwerk VN Vrouwenverdrag 1e kwartaal 2018
Verslag over het 1e kwartaal van de deelname van de NVR aan de activiteiten van het Netwerk VN Vrouwen Verdrag. Meer informatie...
Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen
De NVR heeft mede geholpen aan het ontstaan van de publieke (Nederlandse) versie van de aanbevelingen van het CEDAW-Comité en de voornaamste punten uit de schaduwrapportage. Meer informatie...
Zwangere zelfstandigen ontlenen rechten aan VN-vrouwenverdrag
ZZP vrouwen die tussen 2004-2008 een kind kregen, moeten alsnog een uitkering ontvangen voor de 16 weken rond de bevalling. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op donderdag 27 juli 2017 in een tussenuitspraak. Meer informatie...
Bussemaker creëert rookgordijn rond vrouwenrechten. VN-comité ontzet over negeren van afspraken.
Op 10 november ondervroegen leden van het VN-verdragscomité de Nederlandse regering over hoe Nederland het VN-Vrouwenverdrag nakomt. Lees hier de onderwerpen waarop de minister is ondervraagt. Meer informatie...
NVR ondertekent schaduwrapportage 2.0 VN Vrouwenverdrag
De NVR behoorde tot de 76 organisaties die het Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag ondertekenden. Het Schaduwrapport is op 20 september 2016 naar het CEDAW-Comité in Genève verzonden. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken