#caption
#caption


Hoofdlijnen Emancipatiebeleid 2013-2016

Minister Bussemaker van OCW heeft op 11 mei 2013 de hoofdlijnen voor het emancipatiebeleid voor de periode 2013-2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De basis van deze brief wordt, zo schrijft de minister, gevormd door de overtuiging dat vrouwenrechten en rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders onvervreemdbare mensenrechten zijn. Mensenrechten die continu moeten worden bewaakt en beschermd. Emancipatie is niet vanzelfsprekend en nooit af. Emancipatie behoeft doorlopend onderhoud. Emancipatie biedt handvatten om maatschappelijke problemen op te lossen, en gaat niet alleen over individuen, maar ook over de samenleving als geheel.

Lopend beleid wordt de komende jaren voortgezet en wordt aangevuld met nieuwe accenten. Die accenten zijn: ‘intersekse’, ‘vrouwen en gezondheid’, ‘vrouwen en de media’ en ‘meisjessucces of jongensprobleem’. 

Eind 2014 laat minister Bussemaker een midterm review houden om te beoordelen of de gewenste resultaten zijn behaald en om te bezien of het lopend beleid moet worden bijgesteld. 

Zie de Hoofdlijnenbrief >>
Zie de bijlage waarin de beleidsmaatregelen staan >>


Uitgebreid zoeken