#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Bestuur

De leden van het bestuur worden voorgedragen door (één van) de lidorganisaties en worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden. Het bestuur vergadert - in principe - eens in de zes weken.

 

 

Nenita La Rose-Lont
voorzitter
persbericht benoeming l benoeming
AV 20-05-17
l interview
 

Joyce van der Wegen
secretaris 
benoeming AV 16-05-20
 


Garcia Stans
penningmeester
benoeming AV 15-05-21

 

Wendel Hofman-Schulp
bestuurslid
benoeming AV 16-05-20

 


Amanda Huits
bestuurslid
benoeming AV 16-05-20


Maria Ibrahim
bestuurslid
benoeming AV 16-05-20

 

Marijke Jongbloed
bestuurslid
benoeming AV 20-05-17

 

 

Annelies Vethman
bestuurslid
benoeming AV 24-11-18

meer informatie >> 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken