#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Organisatie

De organisatie van de NVR bestaat uit: 

Algemene Vergadering  
De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van de NVR. Alle (meer dan 50) lidorganisaties zijn in de AV vertegenwoordigd. De AV komt in de regel twee maal per jaar bijeen: in het voor- en in het najaar. Taak van de AV is om het (meerjaren-)beleid vast te stellen en het bestuur te controleren.
Algemene Vergadering >>Bestuur
De leden van het bestuur worden voorgedragen door (één van) de lidorganisaties en worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden. Ieder bestuurslid beheert een of meer inhoudelijke portefeuilles. Het bestuur vergadert ca 10 maal per jaar. 
Samenstelling bestuur >> 

Adviescommissie
De Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging bestaat uit deskundigen uit de achterban van de lidorganisaties betrokken bij de aandachtsgebieden van de NVR. De commissie volgt ontwikkelingen zowel in de politiek en het overheidsbeleid als bij de achterban van de lidorganisaties en signaleert en agendeert op grond daarvan onderwerpen die aandacht behoeven. Daarbij gaat het niet alleen om nationale zaken maar ook zaken van internationaal belang. De commissie formuleert projecten die, na instemming van het bestuur, door specifieke werkgroepen voor uitvoering worden opgepakt.

Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging >>

Landelijk bureau
Het landelijk bureau van de NVR is het kloppend hart van de koepelorganisatie en coördineren de activiteiten van de NVR in samenwerking met het bestuur, de NVR-vertegenwoordigers, adviseurs, lidorganisaties en allianties.  
Samenstelling en taakverdeling landelijk bureau NVR >>

 

 


Uitgebreid zoeken