#caption
#caption


Beijing, Backlash and the Future of Women’s Rights

In 2020 wordt het 25-jarig bestaan gevierd van het Beijing Platform for Action, de wereldwijd belangrijkste agenda voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. In de 64e vergadering van de Commisson on the Status of Women (CSW), die tussen 9 en 20 maart 2020 plaats vindt in New York, wordt de voortgang van het volledige Platform for Action geëvalueerd.

Het Nederlandse maatschappelijk middenveld heeft in de voorbereiding van deze evaluatie nu al een pamflet met hoofdpunten uitgebracht met als titel Beijing, Backlash and the Future of Women’s Rights - Dutch Civil Society Priorities for Beijing+25. Aan de inhoud van het pamflet heeft ook Angela Maas, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020 bijgedragen, en de NVR heeft het concept bij haar lidorganisaties uitgezet voor input.

WO=MEN en Atria coördineren elk jaar de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld voor de regeringsdelegatie naar de CSW, en dit jaar ook voor de andere Beijing+25 meetings, zoals de Beijing Regional Review Forum die op 29 en 30 oktober 2019 in Genève plaatsvond. De regeringsdelegatie heeft het pamflet met The Dutch Civil Society Priortties naar dit Regional Review Forum meegenomen.

In de aanloop naar de CSW zal het pamflet waar nodig nog worden aangepast. 
Meer informatie over de speciale CSW en andere meetings op de website van Atria >>


"Nederland moet bij CSW een sterke positie proberen te krijgen in de EU onderhandelingen. De backlash zit bij veel EU landen." Tonny Filedt-Kok, NVR

 

Backlash en wat kunnen we ertegen doen?
De ‘backlash’ van vrouwenrechten is ook onderwerp van de bijeenkomst die de NVR op 23 november 2019 ’s middags na de Algemene Ledenvergadering organiseert. De middagbijeenkomst biedt een lezing over hoe we van een (te) langzame progressie van vrouwenrechten zijn beland in een zogenoemde ‘backlash’ ofwel achteruitgang ervan, zoals afgelopen jaren met een conservatief offensief tegen vrouwenrechten zichtbaar werd bij de VN in New York. Maar ook dichterbij huis speelt het zich af.

Na de lezing wordt besproken hoe we tegenwicht kunnen bieden aan deze backlash. Enkele bevlogen en ervaren NVR-vertegenwoordigers vertellen over het belang van verdragen en resoluties – nationaal en internationaal, voor iedere vrouw in Nederland en verder - en onze kritische stem hierin.

Je kunt je hier aanmelden voor deze interessante bijeenkomst >>
 


Uitgebreid zoeken

     
        
  
  
             IIW NL    
  
     
     
  
     
     
  
  
  
     
     
     
    IIW NL