#caption
#caption


European Centre of the International Council of Women (ECICW)

In 1961 is het European Centre van de International Council of Women opgericht. De Nederlandse Vrouwen Raad is lid van de ECICW. De ECICW heeft de status van adviesorgaan voor de Raad van Europa en via de ICW ook voor de Verenigde Naties.

23 nationale vrouwenraden zijn lid van de ECICW, waarvan 15 uit landen die deel uit maken van de EU. Als koepelorganisaties vertegenwoordigen zij gezamenlijk tenminste 10 miljoen vrouwen via de 850 bij de koepels aangesloten lidorganisaties.

Doelen van de ECICW zijn:
- de kracht van vrouwen te versterken en hun participatie te vergroten in de besluitvorming op nationaal en Europees niveau;
- mensenrechten te ondersteunen en alle vormen van discriminatie tegen te gaan;
- duurzame ontwikkeling en vrede te bevorderen.  

De ECICW vergadert tweemaal per jaar in een van de Europese landen op uitnodiging van een van de nationale koepels. Een van de onderdelen is altijd een seminar over een relevant (Europees) thema.

Meer informatie: www.ecicw-cecif.com

De NVR wordt in de ECICW vertegenwoordigd door Annelies Pierrot. 

 


Uitgebreid zoeken