#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Voedsel producerende vrouwen krijgen stem

Anke VervoordDe grootste uitdaging van de toekomst is voedselzekerheid. “Hoe gaan wij 7 miljard mensen voeden en hoe zorgen wij voor hun welzijn? Door vrouwen meer zeggenschap over land, vee, technologie en geld te geven”, stelt Anke Vervoord. Anke is door de Nederlandse Vrouwen Raad voorgedragen als Vrouwenvertegenwoordiger voor 2012. Na haar benoeming door de Minister van Buitenlandse Zaken zal zij in oktober 2012 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York en daar namens de Nederlandse vrouwen de regeringsleiders toespreken.

Anke Vervoord (1966) is directeur van Vrouwen van Nu, de grootste vereniging voor vrouwen in Nederland, voorheen bekend als de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Wat haar motiveert voor de functie van Vrouwenvertegenwoordiger is de rol die vrouwen kunnen spelen bij het uitbannen van honger en armoede in de wereld: “Vrouwen produceren wereldwijd meer dan de helft van alle landbouwproducten. Wanneer zij de beschikking zouden hebben over dezelfde middelen als mannen dan zou hun opbrengst kunnen stijgen met 30%. Met die meeropbrengst kunnen zo’n 150 miljoen mensen die nu honger lijden, gevoed worden.” 

De Kracht van 7
Vervoord wil in het komende jaar met zoveel mogelijk vrouwen spreken die zelf voedsel produceren en het land bewerken, hier in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden. Denk hierbij niet alleen aan vrouwen op boerenbedrijven, maar ook aan Marokkaanse vrouwen in grote steden met een eigen moestuin, en vrouwen die op kleine schaal vee houden. Hun verhalen zullen de input vormen voor Vervoord’s statement in oktober 2012. “Ik mag 7 minuten spreken in New York. Dan spreek ik over 7 miljard mensen en de betekenis van vrouwen met betrekking tot voedselzekerheid. Hiervoor heb ik van te voren met 7 experts, 7 vragen geformuleerd rond de 7 relevante thema’s land, vee, landbouwwerkzaamheden, educatie, informatie, financiële diensten en technologie. Daarom noem ik dit traject: De Kracht van 7.” Vervoord zal uiteindelijk met een top 7 van aanbevelingen komen om de rol van vrouwen bij de voedselproductie wereldwijd te versterken.


Uitgebreid zoeken