#caption
#caption


Vrouwenvertegenwoordiger inspireert New York tot handelen

“Ik geloof in de mogelijkheid van het individu om de wereld te veranderen. Zoals een vlinder met zijn vleugelslag de loop van een orkaan kan beïnvloeden. En als u deze zaal verlaat, stelt u zichzelf dan deze vraag: Wat zijn mijn vleugelslagen om deze wereld rechtvaardiger te maken voor vrouwen?” Deze oproep deed Kirsten van den Hul, Vrouwenvertegenwoordiger 2011, tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York op 11 oktober 2011. In haar statement vormden diversiteit en publiekprivate samenwerking de sleutelwoorden.  

Diversiteit werkt en leidt tot betere resultaten in bedrijven, scholen en andere organisaties. Jammer genoeg is diversiteit nog lang geen vanzelfsprekendheid: “Op dit moment heeft Nederland slechts 3 vrouwelijke ministers. Dit is ronduit beschamend. Vooral omdat we weten dat organisaties met een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen het gewoon beter doen. In deze economisch en politiek zware tijden geen overbodige luxe”, aldus Van den Hul in New York.

Op zoek naar de mening van de Nederlandse Vrouw

In de afgelopen maanden heeft Kirsten van den Hul met honderden Nederlandse vrouwen gesproken en gevraagd wat volgens hen belangrijke toekomstige issues zijn voor vrouwen. Vaak terugkerende thema’s waren: meer economische zelfstandigheid onder vrouwen, betere kinderopvang, blijvend toegang tot onderwijs, meer vrouwen op invloedrijke posities, meer voorlichting over huiselijk geweld. “Een conclusie werd unaniem gedeeld: We leven nog steeds in een mannenwereld. Gelukkig draagt de Nederlandse vrouw ook oplossingen aan”, vertelde Van den Hul enthousiast,” Zoals: wijs in een bestuur niet alleen één nieuwe vrouw aan maar meteen twee. Blijf investeren in flexibel werken. Ga economische banden aan met door vrouwen gerunde bedrijven enz. Het zijn kleine stappen maar wel hele effectieve.”

Publiekprivate samenwerking
In haar pleidooi voor meer diversiteit ziet Kirsten van den Hul een grote rol weggelegd voor de publiekprivate samenwerking: “Overheden bezitten traditioneel de meeste invloed om de positie van vrouwen te verbeteren. Wat we nodig hebben is een brede en breed gedragen diversiteitsagenda.” Hiervoor ligt de bal volgens Kirsten van den Hul niet alleen bij de overheid: “Om de nodige veranderingen op gang te krijgen, moet ook het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld bij de diverstiteitsagenda worden betrokken. Alleen zo een samenwerking waarborgt duurzame verandering.”

Shevolution
De veranderingen die Kirsten van den Hul op gang wil helpen en die de positie van vrouwen in de samenleving moeten verbeteren, noemt zij de Shevolution: “De alliantie tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vormt de kern van de Shevolution. Maar het is belangrijk om te blijven onthouden dat verandering klein begint. Soms is het slechts een uitgestoken hand richting een vrouw in nood. Stem op een vrouw, geef geld aan een vrouwenorganisatie, vraag een vrouw als spreker, etc. Bedenk dat u die vlinder kan zijn die met haar/zijn vleugelslag de wereld verandert.”

De volledige tekst vanhet statement in woord en beeld.


Uitgebreid zoeken