#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Nederlandse Vrouwen Raad goed voorbereid naar New York

Financiering vrouwenorganisaties op wereldagenda

De financiering van gendergelijkheid is het voornaamste onderwerp op de agenda van de UN-Commission on the Status of Women (CSW) die van 25 februari tot en met 7 maart in New York wordt gehouden. De Nederlandse Vrouwen Raad is met een delegatie naar New York om de vergadering te volgen.

De delegatie is goed voorbereid. De NVR heeft een paper laten voorbereiden over de financiering van gendergelijkheid met aanbevelingen, waarvan de inhoud onlangs tijdens de Algemene Vergadering van de NVR door de leden is aangescherpt en vastgesteld. De NVR heeft de inhoud van het paper naar voren gebracht tijdens de briefing voor de CSW die afgelopen week bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werd gehouden, en heeft het paper meegegeven aan de leden van de Regeringsdelegatie naar de CSW.

Het paper geeft een globale analyse van de Financiering van gendergelijkheid vanuit het perspectief van vrouwenorganisaties in Nederland. Aan de hand van die analyse en gekoppeld aan enkele voorbeelden uit andere delen van de wereld, wordt gekeken naar de maatschappelijke effecten van het overheidsbeleid. Daarbij wordt expliciet ingegaan op de cruciale rol van de

Uitgebreid zoeken