#caption
#caption


Onvoldoende vooruitgang geboekt in onderwijs voor vrouwen

We moeten onze inspanningen intensiveren om ervoor te zorgen dat in 2015 alle meisjes naar school gaan. De afspraken zoals in de tweede en derde Millennium Doelstellingen (onderwijs en gendergelijkheid) zijn neergelegd zijn nog lang niet gehaald.

Regina Smit, de Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger, gaf deze conclusie op maandag 15 oktober in haar statement mee aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN.

Goed onderwijs is een voorwaarde voor de empowerment van vrouwen en meisjes en daarmee voor economische en sociale zelfstandigheid. Onderwijs van hoge kwaliteit voor alle meisjes is niet alleen goed voor hen en goed voor de maatschappij, maar ook goed voor een gezonde economie.
In haar statement benadrukte Regina Smit actiepunten die in alle landen opgevolgd moeten worden:

Uitgebreid zoeken