#caption
#caption


Verslag Cassandra van den Berg

Laat ik mij voorstellen: Mijn naam is Cassandra van den Berg (21) en ik studeer Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek in Delft. Zoals de naam al doet vermoeden, richt die studie zich op de lucht- en ruimtevaart en heeft daardoor ook veel te maken met aërodynamica en efficiëntie. Een belangrijk aspect in de studie is daarom ook de ontwikkeling van duurzame technologie.

Ik schrijf nu vanuit New York, waar ik als ‘jong-lid’ deel uitmaak van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) delegatie om de 51e sessie van de Commission on the Status of Women (CSW) bij te wonen. Parallel aan de CSW-sessie vindt ook de Intergovernmental Prepatory Meeting (IPM) voor de Commission for Sustainable Development (CSD) plaats.

Dit als inleiding gezegd hebbend, wil ik graag wijzen op de onlosmakelijke link tussen de beschikbaarheid van energie en het welzijn van meisjes en vrouwen. De beschikbaarheid van energie, namelijk, is een absoluut vereiste om sociale en economische ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen, waaronder ook het belang van duurzame energie valt.

Zoals de meesten van u wel zullen weten heeft de VN haar belangrijkste doelstellingen verwoord in de zogenaamde Millennium Development Goals (MDG), waar zowel ‘promoting gender equality and empowering women’ als ‘ensuring environmental sustainability’ genoemd worden.

Aan de hand van deze MDG zal ik de relatie tussen energie en vrouwenbelangen uitleggen:

Energie – vooral duurzaam – is een van de benodigdheden om economische groei, sociale gelijkheid en culturele ontwikkeling mogelijk te maken. Denk maar aan het algeheel welzijn door beschikbaarheid van water, agricultuur en gezondheid. Het zal niemand ontgaan zijn dat juist dit de dingen zijn waar het in ontwikkelingslanden aan ontbreekt, en juist in ontwikkelingslanden zijn vrouwen disproportioneel, ten opzichte van mannen, belast met arbeidsintensieve en tijdconsumerende huishoudelijke zaken die hen vanuit culturele en traditionele rolpatronen zijn opgelegd. Hierdoor zijn meisjes niet in staat onderwijs te volgen (als dat al mogelijk is) en vrouwen hebben geen kansen op persoonlijke ontwikkeling.

Energie-armoede resulteert ook in gebrekkige gezondheidsfaciliteiten, waarin juist vrouwen kwetsbaar zijn, zoals HIV/AIDS en zwangerschapszaken. Voor een verbetering op lange termijn op het gebied van het welzijn van vrouwen, is stabiliteit en continuïteit nodig. Duurzame ontwikkeling vormt hierin een belangrijke factor, omdat deze afhankelijk is van regionale en onuitputtelijke bronnen, zodat de energievoorziening voortdurend gewaarborgd kan worden. Dit vereist duurzaam gebruik, duurzaam verbruik en duurzame productie van energie. Ontwikkelde landen, zoals wij onszelf in het westen zien, zullen hierbij moeten helpen, door middel van ‘technology transfer’ en bewuste financiering van duurzame projecten.
Cassandra van den Berg


Uitgebreid zoeken

        
             GWI       
                 
          WMNL    
                    
  
  
  
  
  
     
 GWI 
     
  
     
  
    WMNL