#caption
#caption


2007 CSW Dagboek

Dagboek van de Commission on the Status of Women (CSW)
Regina Smit vanuit New York

Vrijdag, 9 maart 2007
Dit is mijn laatste bijdrage.
Het wordt steeds stiller bij de CSW.
Iedere dag wordt het programma van de dag doorgenomen. Wij begonnen met allemaal werkgroepen in drie gebouwen en we kregen twee papieren met overzichten waar wij allemaal naar toe konden gaan. Deze dag is het één papier dat maar voor de helft is beschreven.
Er zijn 5000 online aanmeldingen geweest, waarvan 1927 personen zijn gekomen van 334 organisaties, 17% uit  Afrika, 18% uit Europa, 7% uit het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, 9% uit Azië, 2% uit het Midden-Oosten, 47% uit Noord-Amerika.
Er worden verslagen gegeven van de werkgroepen die in de voorgaande dagen actief zijn geweest.
- Een advies van een werkgroep is de samenwerking bevorderen tussen de VN “Commissies van de positie van vrouwen” in Wenen, Geneve en New York.
- Volgend jaar is het onderwerp voor de 52e CSW” Financing for gender equality”.  In september 2007 komt de Expert Group bijeen om de punten voor het jaar 2008 op te stellen. Het advies is om te kijken welke hoofdpunten eruit gelicht kunnen worden om in je eigen land de regering over die hoofdpunten te vragen en te adviseren.
De vraag die aan de regering kan worden gesteld is: hoe groot is het budget en hoe wordt het geld voor gender equality gebruikt. Eén persoon coördineert en verzamelt van alle landen de reacties.
- De jongeren willen graag samenwerken met andere jongeren in andere landen. Partnership is de bevordering van goede communicatie. Jongeren volledig laten meedoen in de CSW vergaderingen. Jongeren hebben de toekomst.
- Het plan is opgebracht om in 2010 in Bulgarije een 5e Wereldvrouwenconferentie te organiseren. Er wordt druk onderhandeld met UN, regeringen, EU, bedrijfsleven, CSW om iets van de grond te krijgen.

De Women’s International Forum had een bijeenkomst georganiseerd, waarbij Secretaris-Generaal Mr Ban-Ki-moon een speech heeft gehouden. Hij meldde dat wij op de helft zijn van de Millennium goals, qua tijd. Wij moeten nog veel doen om alle doelstellingen voor 2015 te halen. We merken in de wereld de klimaatverandering, in Sudan zijn helaas nog steeds enorme problemen, de Palestijnse kwestie speelt. Deze onderwerpen blijven op de agenda van de VN. De VN heeft drie pilaren die belangrijk zijn:
- Development (Ontwikkeling),
- Security (Veiligheid)
- Human Rights (Rechten van de Mens).
De vraag is gesteld waarom er geen ambassadeurs als persoonlijk adviseur voor de Secretaris-Generaal kunnen komen. Er zijn veel vrouwen die hem kunnen vertegenwoordigen op bepaalde missies. De heer Ban-Ki-moon heeft bij zijn aantreden bewust gekeken naar vrouwen en kwaliteit op bepaalde posten.

Door de Women’s International Forum werd aan Ms Noeleen Heyzer, directeur van Unifem, een cheque van USD 10.000 overhandigd voor de werkzaamheden van Unifem.

Cassandra vertrekt deze middag naar huis. Voor haar zit de missie erop. Ze heeft veel geleerd en ze zal er tijdens haar studie gebruik van maken, maar ook daarna. Het is een leerschool voor het leven. Ze heeft een verslag gemaakt over haar ervaringen bij de CSW.

De laatste caucus (werkgroep) is van 17.00 tot 18.00 uur. Nog even gehoord hoe het gaat met de onderhandelingen bij de amendementen en resoluties van alle landen voor de agreed conclusions. Bij het kindhuwelijk amendement staan de USA en de EU tegenover elkaar. Het einde van de onderhandelingen is nog niet in zicht als ik het VN gebouw verlaat.
Helemaal alleen loop ik door de gang, een paar beveiligingsbeambten staan te praten, dat is het einde van de CSW. Wat een verschil met het begin.

Twee weken van hard werken zitten erop maar een schat aan informatie en ervaringen ben ik rijker. De NVR heeft mij de gelegenheid gegeven om hier aanwezig te zijn. Ik vind het geweldig en ik wil de Commissie Internationaal en de Begeleidingscommissie daar hartelijk voor bedanken. Op 15 maart ben ik op het kantoor van de NVR en kan ik het persoonlijk doen.
Sandra Boes, NVR, Carien Evenhuis, Emancipatie.nl, Marianne Offereins en Marijke Snijders, Zonta International, hebben veel moeite gedaan om mijn verslagen op de websites te zetten. Hartelijk bedankt voor het plaatsen.

Vlnr: Regina Smit, Cassandra van den Berg, Marieke Sanders
Vlnr: Petra de Leeuw, Regina Smit, Carlien Scheele
Alle vrouwen waar ik mee samen heb gewerkt, voor en tijdens de CSW en in het bijzonder Marieke Sanders en Cassandra van den Berg, hartelijk dank voor alle steun en gezelligheid. Mira Woldberg, van de Permanente Vertegenwoordiging, Carlien Scheele en Petra de Leeuw van het ministerie van Onderwijs, Directie Coördinatie Emancipatie, Joan Ferrier directeur E-Qualitiy, Ines Orobio de Castro beleidsmedewerker E-Quality en alle vertegenwoordigers hartelijk dank voor de inbreng, de organisatie, de ondersteuning en zeker de gezelligheid. Mijn waardering voor vrouwenzaken in Nederland en in de wereld was groot en is nu nog groter geworden. In oktober 2007 mag ik alle vrouwen in Nederland vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ik ben dan weer in New York en ik zal weer verslag uitbrengen.

Graag tot de volgende keer.
Hartelijke groet vanuit, nu nog, New York!

Regina Smit
Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2007


Donderdag, 8 maart 2007
Vandaag is het Internationale Vrouwendag!
Deze dag wordt gevierd. Bij de briefing worden rode caps gedragen ten teken van solidariteit dat geweld tegen vrouwen en kinderen moet stoppen.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf gaan in de straat de sirenes van alles wat maar loeien kan, politie, brandweer en ambulance. Ze zullen vast en zeker niet zo’n kabaal maken omdat het vandaag Internationale Vrouwendag is.

Terug naar de VN en wat daar gebeurde.
We wachten op de openingsspeech van de Secratris-Generaal de heer Ban-Ki-moon. Veel pers, fotografen en tv aanwezig.Met een ovationeel applaus wordt hij verwelkomd. Het is de eerste keer dat hij de openingsspeech voor de Internationale Vrouwendag houdt. Hij is vriendelijk, lacht en groet en begint aan zijn speech, die natuurlijk over vrouwen gaat. Hij wil de samenwerking met NGO’s bevorderen, waarvoor applaus. Partnership en microkrediet, hulp aan vrouwen niet alleen nu, maar alle dagen.
Achter de hoofdtafel zitten de President van de Algemene Vergadering en het hoofd van de Veiligheidsraad.

Het is fantastisch dat een vrouw president van de Algemene Vergadering is. Het is Her Excelency mevrouw Haya Rashed al-Khallifa, zij houdt vervolgens haar speech: Vrede voor vrouwen, vrede voor allen.

De Secretaris-Generaal Ban-Ki-moon gaat na de speeches weg. Hij heeft een goede indruk achtergelaten.

Vervolgens is de paneldiscussie onder leiding van Mr Sashi Tadoor, uit Tamil Nadu, India. Hij leidt de discussie voor de laatste keer, alle lof wordt hem toegezwaaid.
Het panel bestaat uit 6 personen, zowel mannen als vrouwen. Ms Rachel Mayanja, speciaal adviseur voor Gender zaken en ontwikkeling van vrouwen, heeft de keuze van de panelleden gemaakt. Ook alle lof.
Ms Carla de Ponte, aanklager van het Joegoslaviëtribunaal, spreekt over sexueel geweld tegen vrouwen in de Joegoslavië oorlog. In het tribunal is speciaal aandacht aan geweld tegen vrouwen besteed.
Ms Dilaw Fransisca Toro Torres, parlementslid in Colombia, sinds juni 2006 is zij president van het congres, lid van de commissie voor vrouwen. Er zijn veel vrouwen in het parlement van Colombia. Het is een land in conflict. De hele bevolking lijdt er onder. Er is veel economisch geweld, huiselijk geweld en er zijn conficten.
Mr Antero Lopes, VN vertegenwoordiger bij vredesmissies. De VN werkt samen met de lokale politie. Zij hebben als aanpak advies geven en de opbouw bevorderen. Meer preventie dan actie. Er zijn 7,8% vrouwen bij de vredesoperaties. De VN wil graag meer vrouwen.  Ze zijn op zoek naar kwaliteit. India heeft het hoogste percentage vrouwen bij de politie. 
Ms Rachida Dergham, journalist. Werkt voot Herald Tribunes, New York Times, NBC televisie, Arabische televisie. Ze is lid van de International Women Media Foundation. Zij zegt: “niet ik moet vertellen, wij moeten luisteren naar de ander”. Het publiek is vaak op sensatie belust. Vrouwelijke journalisten hebben het niet altijd gemakkelijk. Ze worden geïntimideerd, geterroriseerd, verkracht of vermoord.
Denk aan geweld tegen de media.
Reverend Jacques A. de Graff, lid van de serviceorganisatie One Hundrd Men in New York. een organisatie voor Amerikaanse/Afrikaanse mannen met leidinggevende posities en Minister van de Canaan Baptisten Kerk in Harlem.
In New York is de criminaliteit vooral tegen vrouwen hoog. Over heel de wererd is discriminatie tegen geweld. Mannen moeten luisteren naar vrouwen als gelijken. De criminaliteit zal daarmee dalen. Kinderen moeten het goede voorbeeld kriijgen, laat ze opgroeien in een veilige omgeving.
Todd Minerson, uit Canada, Directeur van de White Ribbon organisatie, een organsatie die zich inzet tegen geweld van mannen tegen vrouwen. Wat zijn de rollen van mannen t.o.v. vrouwen en kinderen!?

Deze paneldiscussie is speciaal ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag georganiseerd. Fantastische verhalen.

Deze dag wordt weer druk onderhandeld over de amendementen voor de Agreed Conclusions (tekstvoorstellen). Ik heb op de tribune een deel gevolgd. Petra en Mira zijn druk bezig met de resoluties en amendementen voor de agreed conclusions. Het zijn lange en zware dagen voor hen.
Het is een fantastische dag geweest voor mij.

Woensdag, 7 maart 2007
Het sneeuwt als ik op weg ga. Sneeuw en kou trotserend ben ik snel bij de VN. De trottoirs worden direct schoongemaakt en er wordt veel zout gestrooid.
Tijdens de briefing kwam een mevrouw van een Nederlandse organisatie naar mij toe, zij wilde meer over de NVR weten, Ik heb haar het een en ander verteld en haar het adres en het website adres gegeven. Je ontmoet zoveel mensen van zoveel organisaties. Het nationale en internationale aspect en het werken met elkaar voor hetzelfde doel geeft een band.

De onderhandelingen voor de tweede ronde agreed conclusions (tekstvoorstellen) zijn weer gestart. Vrijdag a.s. om 17.30 uur hopen ze alles afgerond te hebben. Petra en Mira hebben nog heel wat werk te verzetten.
Bij de Algemene Vergadering wordt het onderwerp “Empowerment women and microfinance” besproken. Er is een paneldiscussie over microkrediet. Er werden voorbeelden aangehaald vanuit landen als Kenya en Kameroen. De panelleden waren Mr Sam Daley-Harris, Director Microcrediet Summit Campaign, Ms Gisele Yitamben, oprichter en president van ASAFE (Steun voor Vrouwen), Mr Mohamed Chafiki, minister van Financiën in Marokko en Ms Diane Elson, hoogleraar aan de Universiteit van Essex in Groot Brittannie.
Volgens de Engelse hoogleraar moet microkrediet, macrokrediet heten. 70% van het gegeven microkrediet is bestemd voor vrouwen. We kregen voorbeelden te horen over microkrediet in bepaalde landen. In Kameroen werkt de VN samen met lokale organisaties. Er is bij microkrediet 80% voor landbouw bestemd. De VN zorgt voor training voor landbouw, management, handel, verkoop. Er moet een markt zijn om te verkopen. Meestal hoor je de succesverhalen, maar het kan ook anders. Van het microkrediet was een koe gekocht, de familie had daardoor een inkomen en zelf hadden ze ook te eten. Toen kwamen er regenbuien en zo hevig (floads) dat de koe is weggespoeld en verdronken. Het microkrediet moet afbetaald worden, maar er zijn geen inkomsten meer. Het voorstel is er dan ook om een verzekering er bij af te sluiten.
Er is een ‘boom’ in microkrediet. Het is de verantwoordelijkheid van de regering om toezicht te houden. Banken in landen kunnen commercieel of regeringsbanken zijn. Er moet goede controle op de kredieten zijn, want er wordt ook misbruik van gemaakt. Er zijn privébanken die woekerrentes vragen.
Er kan samengewerkt worden met NGO’s. Ontwikkeling, duurzame ontwikkeling, techniek, leren onderhandelen en samenwerking zijn van belang. Via de discussie meldde Nederland dat microkrediet positief is. 2005 is het jaar van Microkrediet geweest. Het is een geweldig middel om mensen een start te geven voor een beter bestaan; het is een hulpmiddel om jongeren empowerment te geven.
Goed onderwijs geven is een stimulans om onafhankelijk te worden en te zijn. Water en electriciteit zijn belangrijk. In Senegal is het waterleidingnet geprivatiseerd. Helaas is de kwaliteit van het water achteruitgegaan.

Geluncht met Mira Woldberg van de PV (Permanente Vertegenwoordiging bij de VN), Petra de Leeuw van de Directie Coördinatie Emancipatie en Cassandra. Wij hebben gesproken over de periode oktober 2007 als ik mijn statement moet uitspreken bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook het onderwerp moet nog gekozen worden. Met de NVR, Buitenlandse Zaken en de Directie Coördinatie Emancipatie zal ik in Nederland regelmatig overleg hebben over mijn statement.
Aan het einde van de dag was de caucus. Het afgelopen weekend zijn in Iran vrouwen opgepakt omdat ze demonstreerden tegen het feit dat andere vrouwen, die voor hun rechten waren opgekomen, berecht werden. We kunnen deze vrouwen in Iran niet vergeten op 8 maart “Wereld Vrouwendag”.

Dinsdag, 6 maart 2007
Vanuit mijn kamer zag ik dat het prachtig weer was, een strak blauwe lucht met zon.
Maar owee toen ik buiten kwam, toen vroren mijn oren van mijn hoofd. -18 C,  het vroor dat het kraakte. Snel naar het UN gebouw gelopen.
Vandaag wordt “Geweld” in de agreed conclusions behandeld. In de briefing hoorde ik dat er 18 pagina’s nieuwe paragrafen en amendementen zijn ingediend. Aan het einde van de dag zijn er in totaal 40 pagina’s nieuwe paragrafen en amendementen ingediend!
Over gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis wordt druk gediscussieerd.
Op 8 maart (Internationale Vrouwendag) wordt aan de Secretaris Generaal een verklaring aangeboden over de Gender Equality Architecture. Zie de website van www.peacewomen.org.
Er zijn weer verschillende werkgroepen, maar ik kies ervoor naar de General Assembly Hall te gaan. Het is de officiele vergaderzaal van de VN.  Er is een paneldiscussie met als onderwerp, de vrouw en besluitvorming.
De Secretaris Generaal Mr Ban-Ki-moon zal een inleiding houden. Van heel ver zie ik hem zitten op het podium.
Zijn verhaal duurde 5 minuten en het ging over geweld tegen vrouwen, kinderen beschermen tegen geweld. Kinderen hebben de toekomst, werk aan gender equality en empowerment of women. Gelijke kansen voor jongens en meisjes en maak meisjes zelfbewust. Na zijn verklaring verdween de heer Ban-Ki-moon.
Vrouwenvertegenwoordigers van verschillende landen hebben in de paneldiscussie verteld hoe het gaat in hun land met de vrouw. Veel armoede, vrouwen zijn achtergesteld. Om ze te laten ontwikkelen, begin dan bij de kinderen. Gezondheidszorg, onderwijs, bescherming tegen geweld zijn de bases. Laat vrouwen voor zich zelf kunnen zorgen. Micokrediet wordt gepropageerd als start voor een bestaan. Laat lokale groepen helpen bij de verbetering van de positie op lokaal niveau.

Tussen de middag het EU overleg. Ook daar hoor ik dat er 5 tot 7 nieuwe paragrafen over trafficking, vrouwenhandel bijgekomen zijn. De titel van de reslotutie is heel belangrijk. Het kopje van een resolutie vertelt over de inhoud, het kopje kan het verhaal maken of breken.
De hervormingen in de UN zijn ook belangrijk. Eén loket voor verschillende onderdelen van de VN geven duidelijkheid. In 8 landen wordt een pilot ingevoerd. De landen zijn Kaap Verdië, Tanzania, Oeganda, Mozambique, Pakistan, Vietnam, Urugay en Albanië.

De USA heeft de resolutie over prenatale selectie ingetrokken. Er is veel over gesproken en nu willen ze een nieuwe paragraaf voor prenatale selectie bij de agreed conclusions toevoegen. De andere landen moeten toestemming geven of dat mogelijk is.

‘s Middags is het paneldebat over “vrouwen en besluitvorming.”
Hoeveel vrouwen zijn er in een parlement? In Ruanda is het hoogste percentage vrouwen in het parlement, 49%.  In Ruanda is een nieuwe grondwet gemaakt, die zegt dat  er een gelijke hoeveelheid mannen en vrouwen in het parlement moet zijn.
In Zuid-Afrika is iedere 3e plaats op de lijst van het parlement voor een vrouw gereserveerd.
Politiek is van belang voor vrouwen. Je kunt invloed uitoefenen. Bouw iets op, geef vrouwen een kans om het leiderschap te vervullen in een multiculturele samenleving. De VN heeft daarin een belangrijke rol. Ondersteun vrouwen in hun werk. De ondersteuning moet komen van zowel mannen als vrouwen.
Leiderschap betekent beslissingen kunnen nemen, niet afhankelijk zijn van mannen, samenwerken met mannen.
Quota voor vrouwen in een parlement is niet populair, maar het is wel een start om te zoeken naar gekwalificeerde vrouwen. Het is een start om meer vrouwen in hogere posities te krijgen.
De eerste vrouwelijke president van Ierland, Mary Robertson, vertelde over haar ervaring als eerste vrouwelijke president. Geen rode loper voor haar, ze deed haar werk en haar best. Als Hoge Commissaris van de VN bezoekt ze vele landen. Ze wil graag kontakt met de bevolking. Ze wil verhalen horen van slachtoffers, luisteren naar de verhalen, dan weet je wat je moet veranderen.
De VN heeft de mogelijkheden om leiderschap te bevorderen. Unifem heeft de expertise om met lokale organisaties te werken. Met Noeleen Heyzer, Executive Director van Unifem heb ik nog even gesproken over het Zontaproject in Sri Lanka. Samen op de foto, wie weet hoe lang of hoe kort het duurt voor we elkaar weer ontmoeten.
De VN heeft vrouwen op hoge posities. Mr Ban heeft bij zijn aantreden bewust gekeken naar vrouwen op bepaalde posten.

Aan het einde van de dag de caucus. De ervaringen van de dag zijn uitgewisseld. Buiten is het nog steeds erg koud. Het vriest nog steeds. Niet een temperatuur om een wandeling te maken. Gezellig ergens gezamenlijk iets eten is een betere besteding van de avond.

Maandag 5 maart 2007

Het weekend was heerlijk ontspannend. Het was prachtig weer, een groot verschil met het weekend ervoor. Het was druk in Central Park. De bankjes waren goed bezet.
Zaterdagavond heb ik het Zonta diner ter gelegenheid van de aanwezigheid bij de CSW van Zonta International President Olivia Ferry bijgewoond.  72 genodigden waren aanwezig, niet alleen Amerkanen, maar ook vanuit Afrika en Europa. Jacky Shapiro, Zonta lid van de club New York en CSW voorzitter (haar beroep) heeft samen met de president van de ZC  New York Leslie Wright deze avond georganiseerd. Marieke en Cassandra waren ook uitgenodigd.
Keynote speaker was Ms. Rachel Mayanja, Assisitent Secretary-General, speciaal adviseur voor Gender zaken en voor de ontwikkeling van vrouwen.
Zij reist de wereld rond voor de VN en hoort hoe het in de verschillende landen gaat. Ze vertelde over 6 meisjes die als sexslavinnen waren misbruikt, waren verkracht, Aids hebben gekregen en kindsoldaat waren geweest. Deze meisjes reizen voor Unicef de wereld rond om hun verhaal te doen. De jongste is nog maar 9 jaar.
Een zeer aangrijpend verhaal.
En dan is het weekend weer voorbij en ga ik verder met mijn dagboek van maandag 5 maart.
Het groepje Nederlanders is uitgedund. Er zijn in het weekend een aantal vrouwen naar huis gegaan. Er zijn 3 nieuwe jonge vrouwen bijgekomen die deze tweede week bij de CSW vergadering zijn.
De briefing van de CSW gaf wat algemene informatie over werkgroepen en in de grote zaal zijn de onderhandelingen begonnen voor de regeringsdelegaties.
Alle landen kunnen  commentaar geven op en mogen veranderingen aanbrengen in de draft agreed conclusions ( de voorlopige tekstvoorstellen). Deze hele week wordt gebruikt om te onderhandelen en aan het einde van de week moeten alle voorstellen klaar zijn. Ze worden dan gepubliceerd op de UN website. Deze voorstellen worden in oktober 2007 in de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) goedgekeurd of afgekeurd. Na goedkeuring volgt de implementatie in de landen. De speciale rapporteur controleert de implementatie eens in de 4 jaar.
Wij gaan naar de Nederlandse briefing. Ik ben er kort geweest, want ik wilde om 10 uur naar de lezing van: Geweld tegen vrouwen en meisjes, welke zaken zijn belangijk en welke oplossingen kunnen wij aandragen”.
De keynote speaker was Dr. Rita Levi-Montalcini. Nobelprijswinaar in 1986 in Medicijnen, Senator voor het leven van de Italiaanse Republiek, Lid van de International Federation of Business and Professional Women (BPW International) en erelid Zonta International.
Ik ken haar en ik ben even naar haar toegegaan. Een klein, broos vrouwtje, 98 jaar en helaas slechthorend. Ze zat helemaal weggedoken achter het podium, tot ze het woord kreeg. Ze ging staan, het leek of er een ander iemand opstond, zeer gepassioneerd en vol kracht vertelde zij over haar werk, als neurowetenschapper die ook heeft samengewerkt met Albert Sweitzer en over de Foundation die zij heeft opgericht om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Een staande ovatie kreeg zij.

De lunch hebben wij gebruikt op de Nederlandse UN ambassade. Mira Woldberg heeft ons ontvangen. Zij onderhandelt bij de resoluties van de VN voor Nederland (Ministerie Buitenlandse Zaken). Met haar zal ik de komende tijd samenwerken voor mijn statement van de NVR, voor oktober 2007.
Met Carlien Scheele en Petra de Leeuw van de Directie Coördinatie Emancipatie
bespreken wij de stand van zaken voor Nederland. De interventies en statement zijn vorige week voorgelezen en in mijn dagboek heb ik erover geschreven. Carlien gaat ‘s avonds naar Nederland. De regeringsverklaring moet klaar. Minister Plasterk moet ermee werken. Details uit het regeerakkoord komen erin.

Over de EU is gesproken. Sexuele/reproductieve rechten worden besproken, Polen, Ierland en Malta zijn niet voor de tekst zoals die er nu staat. Ierland wil het onderwerp  bij gezondheid/AIDS hebben. Bij Malta ligt de zaak anders. Bij toetreding tot de EU heeft Malta gezegd dat ze het niet eens is met de tekst voor sexuele/reproductieve rechten. Door de EU is toegezegd dat ze het standpunt van Malta accepteren. Daar houden ze dus nu aan vast.
De EU onderhandelt verder over geweld, juridische procedures, waarbij het
slachtoffer 2 maal slachtoffer is, van de zaak zelf  en van de procedure.
Onderwijs  en training (non traditional sector), jongens naar meisjes vakken en meisjes naar jongens vakken (het statement van Cassandra is hierin verwerkt). Kinderen en gewapend conflict, niet alleen
pr
eventie, maar ook de verergering voorkomen.
Bij de kwetsbare meisjes de groep migranten meisjes toevoegen. Duitsland wil ook de gehandicapte meisjes toevoegen als kwetsbaar.
Gender Budgetting, de tekst aanscherpen. Volgend jaar staat op de agenda de financiën voor gender.

Resoluties zijn van Zuid-Afrika over vrouwenbesnijdenis. Lesotho over AIDS. De kwestie Palestijnse vrouwen. Kindhuwelijken. Prenatale selectie (komt veel voor in China) wordt vergeleken met abortus, die in Europa geregeld is bij wet. Het staat nu in de context van geweld.  Er zullen nog lange disussies volgen.

Angela King, speciaal rapporteur van de VN, is begin februari op 68 jarige leefijd overleden. Ik ben naar de herdenkingsdienst geweest in St Barth op Park Avenue. Collega’s van haar roemden haar voor haar inzet, speciaal in Afghanistan in de tijd van de Taliban. Ms Rachel Mayanja was één van de sprekers. Zo zie je elkaar bij lief (zaterdag j.l). en leed (deze avond).

Morgen, dinsdag, hoop ik de Secretaris Generaal, de heer Ban-Ki-moon te ontmoeten.

Vrijdag 2 maart 2007
Een leuk begin van de dag bij de briefing. Ik zat naast een Nigeriaanse en zij vroeg mij of ze mij mocht interviewen voor de Nigeriaanse televisie. Ze maakt een film over de CSW en ze interviewt deelnemers van de verschillende landen. Het was een kort verhaal waarin ik mijn naam moest noemen, waar ik vandaan kwam en wat mijn missie bij deze vergadering was. Helaas zal ik de film niet te zien krijgen. We hebben wel adressen uitgewisseld en wie weet krijg ik nog eens een email met een filmverslag.

Marian Nauta, apotheker, en Ati Chris Blom, kinderrechter (gepensioneerd), hebben op donderdag in een werkgroep gesproken bij de International Federation of Women Lawyers (Federatie van Vrouwelijke rechters) over de gevaren van pornografie op de tv en internet. Kinderen niet de hele dag achter de computer laten zitten.
Na afloop van de briefing kwam een groep kinderen het podium op en zong uit volle borst een Afrikaans lied.

In de werkgroep voor de organisatie van een nieuwe wereldvrouwenconferentie in 2010 zijn voors en tegens besproken. De wereld is behoudender en conservatiever geworden, het gevaar zit erin dat de standaard wordt verlaagd. Welke landen willen zo’n conferentie organiseren? Is het in een religieus land, dan zal die invloed merkbaar zijn op de besluiten die genomen zullen worden.
Voordeel is wel dat de positie van vrouwen bekendheid krijgt, maar wie betaalt?
De Europese Unie had een werkgroep belegd op de Duitse Ambassade. We hebben uitgebreid over het Europese standpunt gesproken wat betreft de reproductieve/sexuele rechten van vrouwen. Polen, Malta en Ierland hebben een ander standpunt dan de rest van Europa. De onderwerpen voor Europa zijn het kindhuwelijk, kinderopvang, onzichtbare meisjes, openbare dienstverlening. Vrijdagmiddag starten de onderhandelingen voor de 'agreed conclusion' (eindrapport)
Cassandra heeft een statement ingediend voor de bevordering voor technisch onderwijs voor meisjes.
In een middagwerkgroep kwamen de UN rapporteurs aan het woord. Dr. Charlotte Abaka uit Liberie vertelde over de ontwikkelingen van het land en dan speciaal de ontwikkeling voor meisjes, na de oorlog. Einde oorlog was 2003. Veel vrouwen en meisjes zijn getraumatiseerd na 2003. Er heerst nog steeds angst. Unicef helpt bij de opbouw voor onderwijs. Nieuwe scholen, schoolmaaltijden, schoolmateriaal, leerkrachten ondersteunen. In het land worden meisjes achtergesteld. Jongens mogen een opleiding volgen, meisjes alleen als er nog wat geld over is. Rechten voor de mens wil de kloof tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes laten verdwijnen. Er zijn afspraken gemaakt over kinderarbeid, slachtoffers worden opgevangen en corruptie wordt aangepakt.

De volgende rapporteur was Mevrouw Dr. Yakin Erturk. Zij heeft de laatste 4 jaren 14 landen bezocht als rapporteur voor geweld tegen vrouwen. De laatste 3 zijn Turkije, Nederland en Zweden. Criteria moeten worden nageleefd en afspraken moeten worden geimplementeeerd. Rapporten van de speciale UN rapporteurs zijn te vinden op de website un.humanrightscouncil.org.
De webmaster Lois Herman publiceert op WUNRN de speciale rapporten van de rapporteurs voor o.a. armoede, voedsel, recht, ontwikkeling gezondheidszorg.

Nederland was om 15.30 uur locale tijd eindelijk aan de beurt om het statement uit te spreken. De tekst staat aan het einde van mijn dag vermeld.
Het statement gaat over de reproductieve/sexuele rechten, HIV/AIDS, en het afmaken van een opleiding.

De werkdag was ten einde en op naar de Taiwanese ambassade. We hebben een speciale uitnodiging gekregen om aanwezig te zijn bij de receptie. De Ambassadeur van Taiwan ontving ons met een warm welkom. Ik ben lang en blond. Niemand had moeite om mij te herkennen. Ik was de langste van allen denk ik, gemakkelijk bij de speeches, ik zag over iedereen heen. Joan heeft een foto gemaakt. Een gezellige afsluiting van de week. In het weekend stuur ik geen dagboek. Ik raak geen computer aan. Maandag is het vervolg en dan zal het gaan over de onderhandelingen voor de tekstvoorstellen (agreed conclusions).

Hierbij volgt het statement van Nederland.

Intervention by Carlien Scheele
Head of the Delegation of the Kingdom of the Netherlands to the Commission on the Status of Women,
51st Session
March 2, 2007

Madam Chair,

The Netherlands emphasizes the importance of womens’s rights and gender equality as an integral part of human rights. This is reflected in our national policies as well as in our efforts internationally to eliminate all forms of disrimination and violence against women and girls.

The Dutch development policy centres on themes that are directly linked to the empowerment of women: good governance, water, sexual and reproductive health and rights (SRHR), HIV/AIDS and education.

In spite of internationally agreed documents like Beijing and Cairo, hours of conferences, panel discussions and negotiations, it remains necessary to continue to reaffirm the importance of sexual and reproductive health and rights for women and girls. Although the subject is often perceived as difficult, it is key to everybody’s well being, in particular of women and young people. Sexual and reproductive rights are basic rights and indispensable for development. However, we are far from realizing these rights. In developing countries, 29% of women would like to use modern contraceptives, but are unable to, for all sorts of reasons. Each year more than 500.000 women die because of complications related to pregnancy or child bearing; adolescent girls run twice as much risk as older women to die due to pregnancy or child bearing.

In October 2006 the UN General Assembly agreed to include an additional target “Universal Access to Reproductive Health by 2015” under MDG 5, as well as three other targets. The Netherlands as well as several other Member States have actively pursued the inclusion of the Reproductive Health target and is now actively engaged in implementing the target at international and country level. We would like to ask your attention for the need to diversify implementing partners and funding channels in order to be able to reach this new target. Civil society groups as well as UN agencies should work in a complementary way to attain universal access to reproductive health.

Another important theme in our development policy is the struggle against HIV/AIDs.
Over the past two years, the number of women and girls infected with HIV has increased in every region of the world. In sub-Saharan Africa, where the epidemic is worst, women make up 57% of people living with HIV. Half of all new HIV infections occur among young people. Young women acount for 62% of infected youth between 15 and 24, and in sub-Saharan Africa three quarters of young people infected on the continent are young women.

These figures are not new and require urgent action. By putting sexual and reproductive health and rights high on the agenda, and implementing that agenda! By providing comprehensive sexuality education which challenges gender roles and perceptions of masculinity and femininity. WHO studies show for exemple that comprehensive sexuality education postpones the start of sexual activity and also leads to safer sexual behaviour.

Gender inequality lies at the basis of the HIV/Aids pandemic, as women are less able than men to exercise control over their bodies and lives. Gender inequality also is a root cause for the still unacceptably high levels of violene against women and girls in all parts of the world. The Netherlands welcomed the SG’s Study on Violence against Women and, together with France, took the initiative for a resolution on this subject during the General Assembly. The main message of the resolution was that the UN and its member states need to step up their efforts to implement their international legal obligations and commitments to eliminate violence against women.

Finally, I order to address gender inequality The Netherlands strives for integration of comprehensive sexuality education in the school curriculum and , in general, emphasizes the importance of eduction in empowering girls. In 2007, 15% of Dutch ODA will go to education. The priority is primary education for all, especially girls; not just going to school but also finishing it, broadening their employment opportunities. And in the end, to be able to lead an independent life and to be able to claim their rights.

Thank you, Madam Chair.

Donderdag 1 maart 2007
Na de briefing waar de huishoudelijke mededelingen en de caucussen worden genoemd, komt de Nederlandse groep weer bijeen met
Joan Ferrier, directeur van E-Quality en Ines Orobio de Castro beleidsmedewerker. Joan is de gespreksleider van de groep en alles wat wij te melden hebben geeft zij door aan de regeringsdelegatie.
Op vrijdag 2 maart is er een  werkgroep die met de voorbereiding voor de 5e wereld conferentie begint. Het doel van de werkgroep is ideeen aanleveren en sponsors aanleveren of zoeken.

Er is een tekstvoorstel om het huwelijk op de minimum leefijd van 18 jaar te stellen voor de hele wereld.
De 4 punten die wij hebben over onderwijs, reproduktieve/sexuele rechten, sport en jeugdwerkloosheid blijven gehandhaafd.
Bij andere landen kunnen wij informeren wat zij aan deze onderwerpen doen.
De werkgroepen starten om 10.00 uur; een werkgroep gaat over het plan van de Wereldbank. De Wereldbank geeft geld voor het Gender plan. Voor de komende 4 jaren geeft de Wereldbank 24 miljoen dollar. Dat lijkt heel veel, maar het moet verdeeld worden over 20 landen. Unifem geeft als reactie dat er een goede besteding van het geld zal zijn er dat er een evaluatie moet volgen. Het Gender plan houdt in dat mannen en vrouwen gelijkgesteld worden, zodat beide op economisch gebied zich kunnen ontwikkelen.
Unicef heeft een rapport uitgebracht Gender Archievements and prospects in Education. Meer informatie is er op
www.ungei.org/gap.

Geluncht heb ik met Zonta. De Board van de serviceclub Zonta International is aanwezig en de NGO chair is Jackie Shapiro. We bespreken welke werkgroepen zij bezoeken. Cassandra komt erbij en vertelt over haar bezoek aan de werkgroep. In een apart verslag wordt dat in een van de komende dagen bij het dagboek gevoegd.

Ik krijg van Lida Verstegen, voorzitter van de organisatie Vrouwenbelangen en de Nederlandse vertegenwoordiger van de organisatie, het tijdschrift Vrouwenbelangen. Zij heeft een leuk artikel geschreven over de twee jongeren die toegevoegd zijn aan de Nederlandse delegatie. Karin en Cassandra zijn zeer actief en zullen veel te vertellen hebben als ze weer in Nederland zijn, zoals trouwens alle vertegenwoordigers. De website www.vrouwenbelangen.nl geeft meer informatie.

Vervolgens naar de werkgroep van UNIFEM, de organisatie voor ontwikkeling van vrouwen van de VN. Het onderwerp is AIDS preventie, het is een vorm van geweld tegen vrouwen. De directeur van Unifem Noeleen Heyzer, heb ik eerder in New York en in Sri Lanka ontmoet.
Johnson & Johnson zijn sponsor van UNIFEM en zij geven geld voor bepaalde projecten. 4 landen hebben nu extra geld gekregen om projecten tegen AIDS te voeren. In een film werd ons getoond welke voorlichting er is in bepaalde landen en wat er gebeurt met vrouwen in bepaalde landen. B.v. Mexico waar aan de grens veel jonge vrouwen in de prostitutie worden gelokt en waar vrouwen vermist of  vermoord  worden. Een Nederlands meisje is hier ook slachtoffer geworden. Met geld van de industrie kan worden opgetreden tegen deze praktijken.
Wat Unifem doet is te zien op de website
www.unifem.org. Ze werken om vrouwen te beschermen tegen geweld in alle situaties zoals huiselijk geweld, oorlogssituaties, extremisme.
Nederland zou deze dag haar statement houden, maar de lijst met statements is te lang en nu is Nederland op vrijdag 2 maart aan de beurt. Toen ik dit hoorde ben ik het dagboek gaan schrijven, maar Nederland heeft wel een interventie bij de paneldiscussie mogen verwoorden.
3 goede voorbeelden zijn genoemd:
1. Bij huiselijk geweld wordt er bemiddeld. 10 dagen tot 4 weken kunnen slachtoffer en dader psychologisch worden begeleid. Pilots zijn er in verschillende regio’s.
2. Introductie van een protocol bij huiselijk geweld en we starten met de registratie van slachtoffers.
3. Oprichting van huizen in 2 of 3 regio’s voor vrouwen die met eerwraak te maken hebben.
Aan het einde van de dag is er weer een caucus/werkgroep en wordt er gesproken over de organisatie van de UN, zoals ook in de caucus van dinsdag is gesproken. Ook wordt aangekondigd dat er de komende week nieuwe caucussen zijn, waar ook vermoedelijk  de Secretaris Generaal Mr Ban-Ki-Moon aanwezig zal zijn. In een volgend verslag zal ik daarvan berichten. Een dag van hard werken is weer ten einde.

Woensdag 28 februari 2007
Een stralende dag, de sneew is verdwenen en de zon schijnt volop. Het lijkt wel voorjaar.
Met Marieke op weg naar het gebouw van de VN. Wij zijn altijd vroegtijdig, want je moet wachten om door de beveiliging te komen.
Iedere ochtend is de briefing en dus ook deze ochtend. Mededelingen worden gedaan en de verslagen van de Caucussen (werkgroepen) worden vermeld.
Op de lijst van sprekers voor die dag zie ik dat Nederland z'n statement kan verwoorden op donderdag 1 maart. Nederland is nummer 17 in de rij. Ik weet niet wat er gezegd gaat worden. Carlien Scheele van het mnisterie sprak ik en zij zal het statement uitspreken.
De Nederlanders gaan weer naar verschillende sessies. In de grote Conferentiezaal is de follow-up van de vierde wereld conferentie voor vrouwen: “Women 2000: gender equality, development and peace for the 21st century”. Een aantal landen vertelt over de wetten en implementatie in hun land en wat ze goed doen. Nederland komt dus donderdag aan de beurt.

Vervolgens ben ik naar de werkgroep “Not only victims: Girls as social change agents” gegaan. Het verhaal van twee jonge vrouwen, Lena uit Duitsland en Nellie uit Kenia, die positief nieuws hebben. Geen slachtoffer zijn, maar juist anderen willen helpen. Het was een interactieve werkgroep. De twee jonge vrouwen vertelden over de werkzaamheden die ze deden en hoe ze ertoe zijn gekomen. Lena wilde al op 15 jarige leeftijd anderen helpen, maar de organisaties waar ze aanklopte vonden haar te jong. Na de middelbare school mocht ze bij een organisatie helpen om buitenlanders te begeleiden. Helpen bij de taal, bij een bezoek aan scholen of naar een dokter of ziekenhuis te gaan.
Nellie is advocaat geworden en helpt jonge mensen en vooral jonge meisjes door middel van trainingen om zelfbewust te worden en ze te stimuleren om een studie te volgen en carriere te maken.
Door praktijk voorbeelden kwamen we tot een aantal punten die van belang zijn:
-mentoring, praat met elkaar,
-ouders zijn het voorbeeld voor kinderen,
-veel kinderen hebben geen zelfvertrouwen, ouders moeten helpen om zelfvertrouwen
  te geven,
-ondersteuning bij problemen,
-moedig meisjes aan voor leiderschap
-ruimte om te groeien,
-help meisjes om voor hun rechten op te komen, luister naar hun verhalen,
-ondersteun jonge mensen in hun carriere,
-help jonge mensen om ervaring te krijgen
-nodig jonge vrouwen uit voor conferenties en lezingen, laat ze ervaring opdoen.

Aan het einde van de middag was weer de caucus die de dag besloot met een terugrapportage van de werkgroepen die werken voor de regeringsdelegaties. Kindhuwelijk en sexe selectie zijn in vele landen belangrijke onderwerpen. Amerika en China zijn voorbeelden. Wij luisteren naar de verslagen en kunnen de uitkomsten de volgende dag met onze groep bespreken. Zo horen wij wat er leeft in de landen en welke standpunten ze innemen. Wij kunnen dat weer rapporteren aan de Nederlandse regeringsvertegenwoordigers.

Een wandeling over Fifth Avenue is het besluit van de dag. Je ziet iets anders dan de VN.

Dinsdag 27 februari 2007
Om 9 uur begint de dag met een briefing. Iedere ochtend is er een briefing. Aktuele informatie wordt gegeven. Jackie Shapiro opent en begint met de mededeling dat de speciaal adviseur voor de CSW tot 2004 Ms Angela King van Jamaica, 3 weken geleden is overleden. Wij herdenken haar met een moment stilte.

Bij de caucus van maandag zijn er onderwerpen genoemd waarover gesproken kan worden. Deze zijn nu geregistreerd en wij krijgen door waar en wanneer wij kunnen deelnemen. Onderwerpen zijn vrouwenhandel, gezondheid, zelfbewustwording, kindhuwelijken, handel in kinderen.
Na de briefing gaan wij naar het Vienna café om daar de Nederlandse groep te ontmoeten en te bespreken wat we doen en aan welke sessies wij deelnemen.
Wij spreken over de interventie van Nederland en bij de voorbespreking hebben wij onderwerpen verzameld, zoals over de reproduktieve rechten, waar Malta nogal problemen mee heeft. Malta wil het onder gezondheid vermeld hebben.

Wij waaieren uit en ik ga naar de congreszaal, waar ik de implementatie van de rechten voor vrouwen zoals die zijn vastgelegd tijdens de Beijing conferentie, van een aantal landen hoor.
De Roma jeugd wordt als apart statemen
t vermeld. Er is discriminatie van de Roma’s, veelal zijn ze illegaal in een land.
Er is verband tussen opleiding en armoede.
Interventies worden door landen gemeld en de good practices worden gezegd.
De interventie van Nederland werd gebracht door Carlien Scheele van het ministerie van OC&W (sinds een week).
In februari 2006 is er een wet aangenomen die vrouwenbesnijdenis verbied in Nederland, maar ook is iemand strafbaar als het in het buitenland gebeurt. De interventie is goed ontvangen.

Tussen de middag naar de Duitse ambassade, waar de EU een bijeenkomst heeft georganiseerd. Duitsland is dit halfjaar voorzitter van de EU. De minister van gezinszaken, ouderen en jeugd, Ms Dr. Ursula von Leyen vertelde over harmonisatie van wetten in de EU, het glazen plafond, gelijke beloning, zorg voor kinderen zowel voor mannen als voor vrouwen, integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt, de carriere. Je kunt een baan hebben maar kun je carriere maken in die baan?
In je omgeving gestimuleerd worden is belangrijk. Er zijn veel jonge vrouwen die een hoge opleiding hebben en daarna naar andere landen of continenten verdwijnen. In eigen land moet de gelegenheid zijn om carriere te maken. Integratie van vrouwen en mannen in banen. Spreek mét meisjes/jonge vrouwen en niet alleen óver hen.

Nog even een stukje van het Project Five-O gehoord. De Five-O partners zijn
Business and Professional Women International,
International Council of Women, International Federation of University Women, Soroptimist International en Zonta International. Gezamenlijk werken ze aan projecten en er werd ook over vrouwenbesnijdenis gesproken. Engeland wist te melden dat het daar op medische indicatie kan.
In de middag panel discussies over “gendermainstreaming”, de methode om gelijke rechten voor mannen en vrouwen te verkrijgen. (Gender equality)

De caucus was het laatste uur van de dag en daar kwam de organisatie van de UN ter sprake. Mr Kofi Anan heeft verleden jaar de reorganisatie in gang gezet. Mr Ban-Ki moon moet het nu afmaken. Voor veel afdelingen verandert er iets en dat geeft onrust, o.a. bij Unifem Cedaw. Vertalingen van rapporten moeten snel.

Het rapport Delivering as One is aangehaald en ik geef de verwijzing naar de websites www.wedo.org en www.cwgl.rutgers.edu

De UN heeft de pilot Vrouwen voor Vrede geinitieerd in Kaap Verdie, Mozambique, Ruanda, Tanzania, Pakistan, Vietnam, Albanie. Er moeten strategieën worden uitgezet.
NGO’s moeten samenwerken met de regeringen in de landen. Hoe kunnen ze dat het beste doen?
Hoe kunnen wij onze delegatie hierover raadplegen? Vraag aan de delegatie van je land wat doen ze aan gender equality en hoeveel geld is beschikbaar.

Vervolgens naar de NGO receptie voor een hapje en een drankje en veel met deelnemers uit andere landen gesproken. Jackie Shapiro, de NGOCSW Chair wordt uitgebreid bedankt voor de organisatie en in de bloemetjes gezet. Met Cassandra over het dagboek gesproken en zij verteld haar ervaringen.


Maandag 26 februari 2007
Vandaag is de eerste dag van de CSW. Om 10.00 uur was de opening door de voorzitter Ms Carmen Maria Gallardo uit El Salvador.
De CEDAW werd gecomplimenteerd met het goede werk wat zij hebben verricht in Januari j.l. 14 landen, waaronder Nederland, werden gecontroleerd op de implementatie van het vrouwenverdrag.
Investeer in jongens en meisjes, het raakt ons allemaal. Gender equality moet worden gepromoot. Gelijke rechten en gelijke kansen voor jongens en meisjes.

Van vele landen werden door de regeringsvertegenwoordigers verklaringen (statements) voorgelezen. Alle goede punten werden genoemd. Rechten voor jonge mensen en vooral de jonge meisjes zijn belangrijk op het gebied van scholing, gezondheid, reproductieve rechten.
Mr. Tom Woodroffe  (United Kingdom)  vertegenwoordigt de Westerse landen waaronder Europa.
De statement namens de Europese Unie werd uitgesproken door Dr. Ursula von der Leyen, minister voor gezinszaken, ouderen, vrouwen en jeugd in Duitsland. De EU wil gelijke rechten voor vrouwen en mannen. De naleving van de wettten die opgesteld zijn op de conferentie in Beijing en Beijing + 5 moeten worden gevolgd op het gebied van geweld tegen vrouwen en meisjes, gelijke rechten bij werk en inkomen, de ontwikkeling voor migranten vrouwen en meisjes en hun rechten.
Met de introduktie van het Daphne programma in 1997, wordt er gecoordineerd en gewerkt in heel Europa. Meer dan 460 projecten worden door Daphne financieel gesteund in de periode van 2007-2013 met een budget van 10 tot 16 miljoen Euro per jaar.

Tussen de middag hebben wij met alle Nederlandse vertegenwoordigers op de Nederlandse Ambassade van de Verenigde Naties geluncht en hebben wij daar besproken wat de inzet is van de Nederlandse delegatie op het gebied van bestrijding discriminatie en geweld tegen meisjes, evaluatie van de rol van mannen en jongens tbv gendergelijkheid en de resoluties.
De onderhandelingen van de Nederlandse afgevaardigden is belangrijk. Resoluties van andere landen kunnen soms verkeerd geinterpreteerd worden. Punten en komma’s zijn vaak nogal belangrijk voor bepaalde landen.  De Directie Coördinatie Emanipatie valt in het nieuwe kabinet onder Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De directie valt meteen onder de verantwoordelijkheid van de minister. Er wordt een meerjaren beleidsplan opgesteld, wat in het regeerakkoord komt.

De hele middag was gereserveerd voor de ronde tafel conferentie. Landen vertelden hoever ze waren met de implementatie en zij hadden vragen voor de Commissie.
Libanon vertelde over de oorlog. Rechten van de mens zijn moeilijk in oorlogssituaties te handhaven.

Aan het einde van iedere dag kun je naar de Caucus gaan en daar met elkaar discussieren over speciale onderwerpen. Caucus wil zeggen een werkgroep. Vele landen willen graag onderwerpen bespreken en gaan lobbien over hun eigen positie wat betreft rechten van de jonge mensen en vrouwen.

Het was een lange en vermoeiende dag. Dit is nog maar het begin. Een gezellige avond in New York geeft weer de energie voor de volgende dag.
 

Zondag 25 februari

Afgelopen vrijdag heb ik mij aangemeld bij de UN voor het bijwonen van de 51ste sessie van de CSW.  Ik moest een lange tijd wachten en in die tijd heb ik contact gelegd met andere landen vertegenwoordigsters. Met mij stonden te wachten een vertegenwoordigster van de Fiji eilanden, Frankrijk, Israel, Zweden, Canada, UK en Nederland. Wij zijn al een voorbespreking begonnen. De meeste waarnemers zijn afkomstig van Non Governemental Organisations (NGO’s). Ik ben vertegenwoordiger van de Nederlandse Vrouwen Raad. Een speciaal programma is er voor de NGO deelnemers.
In totaal zijn er 4500 deelnemers voor de CSW en 500 NGO organisaties. Marieke Sanders, de vertegenwoordigster van 2006 en Cassandra van den Berg, jongste lid van de NVR-delegatie, zijn een paar van de Nederlandse afgevaardigden. Wij zijn bij elkaar gaan zitten. Vlak bij ons zaten meer Nederlandse vertegenwoordigsters.

Kinderen van Unicef vertellen hun ervaringen
De NGO-activiteiten zijn vandaag op zondag 25 februari van start gegaan. De opening werd verricht door Jackie Shapiro, voorzitter van de NGO CSW. Veel jongeren waren door Unicef uitgenodigd om deel te nemen aan het programma.
We hebben gehoord hoe het programma voor de komende twee weken eruit ziet. Ik zal daar verslag van uitbrengen in de komende twee weken.

De Expert groep heeft in september 2006 aanbevelingen gedaan voor de CSW. Deze onderwerpen hebben te maken met het onderwerp “The elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child”.
Een meisje uit Oeganda vertelde over de misstanden  in haar land en wat ze zelf in haar jonge leven heeft meegemaakt. Sexueel geweld, uitbuiting, aids, huiselijk geweld, kinderarbeid, besnijdenis, uithuwelijking komen helaas voor en zij heeft ermee te maken gehad.

Problemen moeten zichtbaar worden gemaakt en sociaal werkers, regering, onderwijzend personeel hebben de taak om te ondersteunen.

Een voorstel is er om een speciale rapporteur voor kinderen bij de UN aan te stellen.
Unicef speelt een grote rol bij deze vergadering van de CSW.
Processen moeten worden opgeschreven en via de website bekend worden gemaakt.

‘s Middags waren er sessies waar je je voor op kon geven en waar je kon discussieren over de bepaalde onderwerpen.
Ik heb gekozen om deel te nemen aan de werkgroep “Empowerment strategies”.
Over onderwijs is gesproken. De start voor jongeren in een veilige omgeving en goed onderwijs is belangrijk. Door een goede opleiding kunnen zij zich goed ontwikkelen en zijn zij zelfstandig en zelfbewust.


 

 


Uitgebreid zoeken