#caption
#caption


2007 AVVN Dagboek

Dagboek van Regina Smit bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) 2007 in New York.

16 oktober 2007
Iedere ochtend lees ik mijn emails. Zo ook deze ochtend. Het thuisfornt geeft meestal berichten door en daar kan ik op reageren.

Helaas is het geen goed bericht en ik moet mijn reis afbreken. Alle hulp en steun krijg ik van de medewerkers van de PV en een paar uur later ben ik op weg naar Nederland. Ik kan helaas geen verslag meer doen van de 2e en 3e dag van de Derde Commissie. Op de PV werd met zoveel belangstelling gevraagd hoe het is gegaan met het statement. Ik vind het erg dat ik zo snel moet vertrekken. De afspraken die ik nog heb staan worden door de medewerkers van de PV afgezegd.

Dank aan alle mederewerkers die mij steun hebben verleend en helaas is dit het abrupte einde van mijn dagboek.

15 oktober 2007
Vandaag is het dé dag!!
Een heel jaar heb ik naar deze dag toegeleefd. Het statement waar zoveel aan gewerkt is, wordt vandaag uitgesproken.

Toen ik deze ochtend mijn email opende stonden er zeer veel emails op om mij succes te wensen. Dat heeft mij goed gedaan.

Om 9 uur begon op de missie de briefing. Iedere commissie had zijn verhaal. Tot de derde commissie aan de beurt was en toen mocht ik vertellen dat  ik op deze dag mijn statement mocht uispreken. In het kort vertelde ik over het onderwerp en de inhoud van mijn statement. Allen wensten mij succes.

In de eerste commissie werd  over de ontwapening gesproken, er komt een algemeen debat.
De tweede commissie is ontwilkkelingssamenwerking, hoe wordt het geld verdeeld.
De derde commisie is The advancement of women: Vrouwenzaken.
De vierde commissie is dekolonialisatie. Bijvoorbeeld een stukje land tussen Algerije en Marokko, wie heeft daar de zeggenschap over.
De vijfde commissie gaat over Geld:
- Renovatie van het UN gebouw
- ICT infrastructuur
- Missie in Darfur, hoeveel geld moet er voor uitgetrokken worden
- Confictpreventie: mediation office
- Interne rechtspraak, de VN heeft een eigen rechtbank, maar het duurt erg lang, wel 5 tot 7 jaar voordat je bij de hoogste recthbank bent. Dit werkt niet. Hoe is het te veranderen.
De zesde commissie is Juridische zaken, zoals de tribunalen.

Op het programma stond de briefing door Ad Melkert, Associate Administrator UNDP, UN Development Programme. Ik ben niet met de delegatie meegegaan. Ik ben naar de conferentiezaal gegaan waar ik het statement moest uitspreken en waar om 10 uur de 3-daagse zitting voor Vrouwenzaken begon.
Inleidingen werden verzorgd door Ms Rachel Mayanja, speciaal adviseur voor vrouwenzaken van de Secretaris Generaal, Ms Carolyn Hannan, Directeur van DAW, Division for the Advancement of Women van de afdeling Economische en Sociale Zaken en door Joanne Sandler, ad interim Directeur van UNIFEM.
Alle drie deden het verhaal wat ik eerder in mijn dagboek heb beschreven, toen ik bij hen op bezoek ben geweest.
Vervolgens begonnen de verhalen van de landen. Nederland - ik dus - was nummer 5 op de lijst. De Europese Unie heeft zijn statement uitgesteld tot in de middag, de EU landen waren het niet allemaal eens met de inhoud van het statement.
Alles liep voorspoedig wat de tijd betreft en rond half één mocht ik de zaal toespreken. Aan het einde van mijn verhaal staat de volledige tekst.
Leden van de Permanente Vertegenwoordiging (Ambassade VN) waren aanwezig en kamerleden hadden toegezegd te komen en zaten op de publieke tribune. Het statement is goed ontvangen. Na afloop werd ik gecomplimenteerd met het verhaal en de duidelijkheid waarmee het verhaal is verteld. Speciaal na afloop van de sessie kwam Carolyn Hannan mij een hand geven en mij feliciteren. Uit de landen die vlak bij ons zaten kreeg ik een paar positieve reacties o.a. Niger, een land waar nog niet alle meisjes naar school gaan.
Op de PV hebben wij nog nagepraat en de middag was weer voor andere statements van andere landen. Ik weet dat Japan ook een vrouwenvertegenwoordiger heeft en haar verhaal heb ik gehoord. Ik probeerde contact te zoeken, maar dat is nog niet gelukt.

De EU heeft in de middag haar statement uitgesproken. Portugal is voorzitter van de EU en Ms Catarina Carvalho, adviseur van de Permanente Vertegenwoordiging van Portugal is de woordvoerder. In de middagpauze heb ik met haar kennis gemaakt. Ze meldde dat 2007 de 'European Year of Equal Opportunities for All' is. Helaas is dat niet in alle landen zo. Ze haalde aan dat meer vrouwen een opleiding volgen, maar dat er nog steeds een verschil is in de arbeidparticipatie. Het leek mijn verhaal wel. Op EU niveau is een verklaring getekend dat gender equality een fundamenteel recht is.

Na een aantal statements te hebben gehoord ben ik nog even naar de missie gegaan en daarna naar het hotel waar de regeringsdelegatie al klaar zat om te vieren dat mijn statement goed is ontvangen. Een gezellige avond hebben wij gehad. Het weer is niet meer zo warm, nu is het een heerlijke temperatuur. Wij konden buiten eten.
Geniet van New York!
Allen bedankt voor jullie steun, inspiratie en geloof in mij.

De volledige tekst van het statement van Regina Smit


12, 13 en 14 oktober 2007
Op vrijdag 12 oktober  is de VN gesloten. Het is het einde van de Ramadam. De Nederlandse delegatie heeft een excursie naar de Stock Exchange op Wall Street.
Onder begeleiding zijn we binnen gegaan en we hebben gewacht op de bel van half 10. Iedere dag wordt de bel geluid (knop ingedrukt) door een bepaalde persoon. Premier Balkenende is die eer ook te beurt gevallen toen hij bij het begin van de vergaderingen van de VN in New York was. Het is zeer indrukwekkend om te zien hoe iedereen bij zijn scherm klaar staat om met de handel te starten.
Het gaat allemaal geautomatiseerd en geschreeuw, zoals het 15 jaar geleden was, is er nu niet meer bij. Met alle beurzen is contact en de risico’s voor de medewerkers om financieel een misser te maken is er bijna niet meer.
Het gebouw is zeer indrukwekkend, een aantal jaren geleden is het gerestaureerd. Het wordt goed beveiligd: er zo maar in en uitlopen is er niet bij.

De rest van de dag was vrij en ook in het weekend kunnen wij ons eigen programma maken. Er is volop gelegenheid om de stad te bekijken, om naar musicals, concerten, musea en galeries te gaan. Het was schitterend weer, niet te warm. In Central Park was het druk. We kunnen ons allemaal weer opladen voor een nieuwe week die voor mij begint met mijn statement.
Maandag 15 oktober begint de vergadering in de Derde Commissie over “Vrouwenzaken”. Ik sta als nr 5 op de lijst om mijn speech te houden. In het weekend ben ik aan het oefenen gegaan om een duidelijke uitspraak en goede intonatie te hebben. Met spanning kijk ik uit naar de maandag.

11 oktober 2007
Op weg naar de Missie kom ik een Kamerlid uit onze delegatie tegen met een grote plastic tas. Ze is vandaag jarig en ze heeft koeken mee genomen voor bij de koffie.

Wij starten deze dag met een briefing over de Veiligheidsraad, Iran en Afghanistan.

In het kort wordt de situatie geschetst wat de Veiligheidsraad doet. Druk uitoefenen en onderhandelingen voeren zijn de taken van de Veiligheidsraad.
Nederland zit niet in de Veiligheidsraad, maar het is wel belangrijk dat Nederland op de hoogte blijft van wat er besproken wordt. Het netwerk en de lobby wordt door Nederland gedaan. Je moet een goed netwerk opbouwen om vroegtijdig te weten wat er speelt.

Amerika is hard tegen Iran. Zij hebben sancties tegen het land uitgevoerd. Rusland en China doen niets tegen het land, ze willen zich er niet teveel mee bemoeien. De Europese landen schipperen.
Nederland is een grote donor voor de VN. Wij zijn met veel militairen in Afghanistan en ook financieel geeft Nederland veel. Toch vinden de Amerikanen Europa, zeker Nederland, slap en ze vinden ons budget ook veel te laag!
De politieke missie van de VN is het bevorderen en monitoren van het politieke proces in Afghanistan. Bestrijding van corruptie, de positie van vrouwen zijn o.a. onderwerpen waar veel diplomatieke vaardigheden voor nodig zijn.
De drie D’s: Defence, Development, Diplomacy, zijn belangrijk voor de onderhandelingen. VN moet wel de onafhankelijkheid bewaren.

Vervolgens naar de afspraak met Ms Rachel Mayanja, Adviseur van de Secretaris-Generaal. We gaan z’n drieën op stap, de jongerenvertegenwoordiger, een beleidsmedewerker en ik.
Maandag a.s. beginnen de onderhandelingen over vrouwenzaken en daar heeft mevrouw Mayanja over verteld. Zij is speciaal adviseur voor het Department of Economic and Social Affairs. Vrouwenzaken zit in haar portefeuille. De rol van vrouwen is belangrijk. De betrokkenheid van de regeringen voor vrouwen moet benadrukt worden. Statistiek is belangrijk in landen voor gender. Er is door de statistiek controle mogelijk. Je kunt bekijken hoe het geweld tegen vrouwen is in conflict area’s en wat er gedaan kan worden om het te voorkomen.

Ook over de samenwerking van de verschillende afdelingen van de VN hebben wij gesproken. Samenwerking is van belang. De organisatie kost veel geld. VN  Fondsen en programma’s moeten gender promoten, dan kunnen ze beter samenwerken en het geld wat ze ontvangen goed verdelen. De samenwerking gaat nog niet zo snel.
Jongeren hebben de toekomst en zoals Ms Mayanja ook zegt, de oudere vrouwen hebben een voorvechtersrol gehad, de jongeren moeten het overnemen. De ontwikkeling moet doorgaan.
Maandag bij de derde commissie, rechten voor vrouwen, zal ze luisteren naar mijn statement.

Op de missie hebben wij nog een keer over het statement gesproken. Wij besluiten de versie te laten zoals die nu is en klaar te laten maken voor maandag a.s.

In de middag nog een afspraak met Ms Ursula Wynhoven, van Global Compact Office en met Ms Marylene Smeets, van het buro: “Voorkoming van Genocide en Massale Gruwelijkheden”.

Global Compact is een initiatief van een aantal leiders van grote bedrijven die bij de VN waren. In de bedrijven moeten de mensenrehten worden nageleeftd. De bedrijven werken samen met regeringen en UN Fondsen en programma’s.

Het is na afloop van alle drukte een gezellige happy hour, de verjaardag van één van onze delegatieleden wordt gevierd.

10 oktober 2007
Om 9 uur weer present bij de Missie. Ik heb een eigen postvak en daar ligt het definitieve programma voor die dag in. Door ziekte van één van de medewerkers zal een gesprek komen te vervallen, zie ik in het programma.
Iedere ochtend is er een persoverzicht/knipselkrant van alle aktualiteiten over de VN, Nederland en de werkzaamheden in alle landen, die vermeld staan in de Nederlandse kranten. Groot is de kop dat Nederland kampioen is voor ontwikkelingssamenwerking. Nederland staat voor de tweede keer trots boven aan de lijst van landen die zich het meest inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.
Vrouwen zullen hiervan ook profiteren.

Mijn afspraak is met Equality Now, een NGO organisatie. Jessica Neuwirth, president en Taina Bien-Aimé, executive director van Equality Now kwamen naar de Missie. Door het slechte weer is de afspraak later, de taxi’s waren allemaal bezet.
Equality Now heeft kantoren in New York, Londen en Nairobi. In vele landen zijn ze werkzaam als NGO. Ze hebben veel contact met andere NGO’s, regeringen van landen en met de VN, vooral met Unifem, DAW (Division for the Advancement of Women) en met CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Enkele van hun projecten zijn gericht tegen verkrachting van en moord op vrouwen in Mexico, in Pakistan en Ethiopië; tegen genitale verminking in vele Afrikaanse landen. Ze werken met mannen samen om zoveel mogelijk te bereiken. Equality Now doet aan fundraising om gelden binnen te krijgen door middel van veilingen, meewerken aan films, bijv. “The Devil Wears Prada” met Meryl Streep. Hun stem binnen de UN is belangrijk bij Vrouwenzaken en Rechten van de Mens.

Na het gesprek met Equality Now ben ik naar de VN gegaan naar het onderdeel “Informals on Rape as an instrument of State Policy” US. De discussie is al eerder gestart deze week en iedere dag wordt er een onderdeel besproken. Het gaat vaak om punten, komma’s en woordkeuzes. Vele landen zien verkrachting als een misdaad en hoort dat dan nog wel thuis bij rechten voor de mensheid? Is het niet beter onder te brengen bij misdaadbestrijding? In kleine groepen worden de resoluties door de landen besproken. Portugal is voorzitter van de EU dit half jaar en de vertegenwoordigster van Portugal sprak namens de EU.
Ook Unifem werd in een kleine groep besproken. Hoe ziet de toekomst eruit voor Unifem, vanwege de reorganisatie binnen de VN. De samenwerking van Unicef, Unifem en Unesco wordt bevorderd. Eén loket voor alle drie en één directie.

Op de missie zijn we weer aan het statement gaan werken. Veranderingen zijn geen verbeteringen en wij besluiten dat we een deel van de oude versie toch maar handhaven.

Om 18.30 uur ben ik naar het hotel terug gegaan. Tussen 18 en 19 uur is het een happy hour. De Nederlandse delegatie zat al een drankje te drinken en ik heb mij erbij aangesloten. Wij hebben deze dag niet hetzelfde programma gehad. We hebben stof tot napraten. De discussie kwam op gang over geweld. In Nederland is niet voor niets de campagne gevoerd  “Geweld is  niet gewoon”. We praten uitgebreid bij de VN over geweld in alle landen. Ook in Nederland komt het helaas vaker voor dan we wensen.

Vervolgens het geweld even terzijde geschoven en genoten van het mooi verlichte New York. De stad leeft: dag en nacht.

9 oktober 2007
Om 9.00 uur werden wij verwacht bij de Nederlandse Vertegenwoordiging kortweg de Missie genoemd. De Missie is vlak bij het gebouw van de VN. Wij hebben een eigen werkplek en een postla. Het programma van de dag ligt in de postla en eventuele bijzonderheden.
Wij starten met een briefing die wordt geleid door 2 medewerkers van de Missie van de afdeling Economische Zaken. De afdeling is niet militair en niet politiek.

Onderdelen zijn ontwikkelingssamenwerking, human rights, duurzame ontwikkeling, sociale groepen bijv. ouderen, klimaat en milieu en gender. Deze afdeling valt onder de 2e commissie van de VN. Wij hebben een korte beschrijving van de werkzaamheden gehad. Beleidsplannen worden gemaakt en de onderwerpen worden besproken bij de VN. Op dit moment is de naderende klimaatconferentie in december op Bali van belang. Het beleidsplan moet worden gemaakt. De conferentie op Bali is de post Kyoto conferentie.

Unicef is een onderdeel van de Economische afdeling. Het is het kinderfonds van de VN. Nederland is het 5e land op de wereldranglijst dat geld geeft voor Unicef. Er zijn werelwijd projecten voor kinderen in de leefijd van 0 tot 8 jaar, bestrijding van HIV/AIDS, water en sanitatie, conflicten waar kinderen bij betrokken zijn. Kinderbescherming komt als nieuw item en daarbij zijn dan vrouwenbesnijdenis, rechten voor de kinderen, onderwijs, aktiviteiten en PR. Er wordt een 4 jarig plan opgesteld.

Verder zijn er vredesoperaties, zoals in Liberia waar de VN aanwezig was en waar een goede ontwikkeling heeft plaatsgevonden, waar stabilisatie gekomen is en waar verkiezingen zijn geweest. De vredesmacht zal zich daar terugtrekken.

De VN is voor iedereen en voor alle landen. Wat kun je bereiken voor de mensen waar het om gaat.

In februari heb ik het VN gebouw bekeken maar de parlementariers die nu aanwezig zijn, zijn nieuw in het parlement en kennen het gebouw nog niet. Wij hebben een rondleiding in het VN gebouw gehad. De speciale zalen hebben wij mogen zien. Het beeld wat je via de televisie krijgt is anders dan de werkelijkheid.

Tijdens lunchtijd heb ik gewerkt aan het statement wat ik op 15 oktober zal uitspreken. Voor donderdag moet alles klaar zijn. Door de engelse vertaling klinken zinnen anders dan de Nederlandse tekst. Het moet een pakkend verhaal worden.

In de middag ben ik naar de Division for the Advancement of Women (DAW) gegaan en heb gesproken met Carolyn Hannan, Director. Wij hebben elkaar in februari ontmoet bij de Commission on the Status of Women. Carolyn Hannan vertelde dat Japan ook een vrouwenvertegenwoordiger heeft bij de AVVN. Zij hebben voor de 50e maal een afgevaardigde. Wij zullen op zoek gaan naar de vrouwenvertegenwoordiger van Japan om een afspraak met haar te maken. Er zijn maar een paar landen met zo’n lange traditie van vrouwenvertegenwoordiger bij de AVVN.

DAW heeft in Afrika een project opgezet waar 600 personen aan mee doen die 6 weken online vragen over geweld tegen vrouwen beantwoorden. De antwoorden worden verzameld, er wordt een rapport van gemaakt en de rapporten worden met de regeringen van de betrokken landen besproken. De samenwerking met de NGO’s is belangrijk. Goede statistiek is belangrijk. Platform for action, genderequality is belangrijk, regeringen moeten worden betrokken en gepusht bij de projeten.
DAW verzorgt publicaties over vrouwen, nationaliteit, water, leefijd, ICT en andere technologie. Ook DAW zal meegaan met de hervormingen van de VN. Niet alle landen willen hervormingen, het moet voorzichtig worden gebracht want DAW is financieel afhankelijk van de regeringen en de financiele bijdrage van de landen.

Een interessant gesprek waar te vlug een einde aan kwam, maar andere werkzaamheden wachten weer. In het VN gebouw geluisterd naar de statements van een aantal landen.

Buiten is het een stuk afgekoeld en in de avond viel er een fikse regenbui. New York is opgefrist.

7 en 8 oktober 2007
Als vrouwenvertegenwoordiger en als lid van de regeringsdelegatie ben ik aanwezig bij de 62e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

De komende twee weken zal ik op de werkdagen - m.u.v. 12 oktober want dan is het een vrije dag voor de VN - verslag doen van mijn bezoek aan de VN en van de vergaderingen. Ik zal ook verslag doen van de bezoeken die ik afleg in verband met mijn functie als vrouwenvertegenwoordiger.

Na een goede vlucht op zondag 7 oktober kwam ik aan in een warm New York. Ik werd afgehaald en ik heb kennis kunnen maken met twee medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en een vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Ondernemers (VNO).

Op maandag 8 oktober  zijn de commissievergaderingen gestart. Ik ben betrokken bij de derde commissie: mensenrechten, vrouwenzaken, ontwikkeling en onderwijs.
Maar voordat ik naar de commissievergadering ging, was er een ontmoeting en een kennismaking bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV), de Nederlandse VN Ambassade. Ik ontmoette de Nederlandse delegatie. We werden ingelicht over het programma voor de komende week. De Ambassadeur bij de VN is de voorzitter van het overleg. Niet alleen vrouwenzaken komen aan orde, maar ook  ontwapening, de problemen in Afghanistan, Pakistan, Birma en Afrika worden besproken.

De opening van de derde commissie is om 10 uur. Ik heb nog geen pas voor de VN, maar de noodoplossing is een bezoekerspas. De Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordiger, Sandra van Beest, is al een aantal dagen in New York. Zij zal vandaag haar statement uitspreken namens alle Nederlandse jongeren. In de ochtend was het statement gepland, maar helaas liep alles uit en werd het aan het einde van de middag uitgesproken. Ik kon aanwezig zijn want mijn programma was toen al afgelopen.

Voordat ik afreisde naar New York heb ik een lijstje met wensen mogen invullen, welke organisaties en welke personen ik zou willen bezoeken. Zoveel mogelijk is rekening met mijn wensen gehouden. Ik ben begonnen met een bezoek aan UNIFEM, de vrouwenorganisatie van de VN. 
Op het kantoor van Unifem heb ik gesproken met Ms Joan Libby-Hawk, communicatie adviseur. Een medewerker van de PV en twee Nederlandse delegatieleden waren mee.
In totaal werken er 60 medewerkers op het hoofdkantoor van Unifem. Unifem is onderdeel van de VN. Ze gaan voor die naam: de VN opent deuren voor Unifem. Overal in de wereld zijn projecten voor de ontwikkeling van vrouwen. Unifem werkt samen met NGO’s, regeringen en sponsors om geld voor de projecten te krijgen. Voorbeelden van de werkzaamheden van Unifem werden besproken, zoals sanitaire voorzieningen na de tsunami om ziektes te voorkomen en mensen te beschermen tegen geweld. Mobiele politieposten in Ruanda om vrouwen te beschermen. Familierecht in Marokko en microkrediet ondersteunen.

Vervolgens op weg om mijn eigen VN pas te verkrijgen. De drukte viel mee en de pas werd geregeld.
De derde commissie was weer begonnen met de vergadering en statements werden voorgelezen door verschillende landen toegespitst op het onderwerp “social development”, een agendapunt van de derde commissie. Alle landen proberen een zo goed mogelijk statement te brengen, maar in de praktijk loopt het toch wel eens anders als we kijken naar landen als b.v. Pakistan, Irak, Iran en landen in het Midden Oosten.

Aan het eind van de middag was Sandra van Beest aan de beurt met haar statement voor de jongeren. Zij vertelde dat zij zich goed kan ontwikkelen omdat zij in een land is geboren waar goede voorzieningen zijn voor jongeren. Zij wenst andere jongeren toe dat die ook die gelegenheid krijgen zich goed te kunnen ontwikkelen, overal in de wereld. Zij verwees naar de Millennium Development Goals.

Rond 6 uur was het einde van de derde commissie vergadering. Buiten sloeg de warmte nog op ons. Het is stralend weer in New York; een beetje te stralend en te warm.

 


Uitgebreid zoeken