#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Expertmeeting: De winst van digitale inclusie

 

Tablets in de thuiszorg, beeldbellen met patiënten en zelfscankassa’s fixen als kassière. De invloed van technologie op de arbeidsmarkt groeit. Tegelijkertijd zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de IT sector, en hebben meisjes in de kleuterklas al minder digitale vaardigheden dan jongens. Hoe bevorderen we digitale inclusie en benutten we de volledige capaciteit en het talent van meisjes en vrouwen?

 

De Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO, expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en it, organiseren op donderdag 7 oktober de expertmeeting: De winst van digitale inclusie. Met sprekers: prof dr. Joop Schippers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Shirley de Wit, VHTO. Dagvoorzitter: Mirella Visser, Nederlandse Vrouwen Raad.
 

Wat is het doel van deze expertmeeting?

Het agenderen van digitale inclusie op de politieke agenda en het maken van aanbevelingen voor het nieuwe kabinet om digitale inclusie van vrouwen en meisjes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te bevorderen.

 

Voor wie is deze expertmeeting? 

Tweede Kamerleden, beleidmakers, onderwijsexperts, onderwijsraden, lidorganisaties Nederlandse vrouwen raad, en organisaties actief op het gebied van digitale inclusie.

 

Praktische informatie
Datum: donderdag 7 oktober
Tijd: 16.00 – 18.00 uur.
Ontvangst vanaf 15.30 uur.
Locatie: Mediamuseum Beeld en Geluid, Den Haag, tevens online te volgen.
Meld je hier aan >>
 

Werk.en.de Toekomst

De alliantie Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, – Expertisecentrum genderdiversiteit bèta, techniek en IT en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

 


Uitgebreid zoeken