#caption
#caption


Zorgen over genderneutraliteit van NL overheidsbeleid

Op 5 juni 2021 is het Schaduwrapport 2021 ‘Women’s Rights beyond gender neutrality in words and action’ door het Netwerk VN Vrouwenverdrag aan CEDAW verstuurd. De Nederlandse Vrouwen Raad maakt deel uit van het Netwerk en heeft het schaduwrapport mede ondertekend.


De 75 organisaties die het rapport hebben ondertekend maken zich vooral zorgen over het vele overheidsbeleid dat genderneutraal is en daardoor niet inspeelt op de specifieke realiteit en behoeften van vrouwen.
De COVID-19-pandemie heeft bijvoorbeeld reeds bestaande genderongelijkheid zichtbaar gemaakt en versterkt, terwijl de pandemische reactie de gebruikelijke modus operandi volgde, namelijk 'genderneutraal' zijn. Dat betekent dat de stemmen en perspectieven van vrouwen worden uitgesloten. Dit ondermijnt feitelijk de intenties van beleid en reacties om alle burgers in Nederland te beschermen en te ondersteunen.

Een ander punt van grote zorg dat de ondertekenende organisaties willen benadrukken is de intersectionele discriminatie waarmee vrouwen in Nederland op meerdere niveaus worden geconfronteerd.


Het rapport heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling en vaststelling van de lijst van onderwerpen die voorafgaat aan de CEDAW-rapportage voor Nederland. Het Netwerk VN Vrouwenverdrag wil behalve deze schriftelijke bijdrage ook een mondelinge toelichting geven  tijdens de informele bijeenkomst (op afstand) die plaatsvindt op maandag 5 juli 2021.

Het Netwerk VN Vrouwenverdrag ontvangt subsidie van het Ministerie van OCW om de schaduwrapportage samen te stellen. Omdat geen financiering is verstrekt voor het voorbereiden van bijdragen met betrekking tot de Caribische delen van het Koninkrijk,  gaat het rapport alleen over het Europese grondgebied van het Koninkrijk.

Lees het schaduwrapport op de website van het Netwerk VN Vrouwenverdrag >>


Uitgebreid zoeken