#caption
Young Feminist Weekend 2019
#caption
Young Feminist Weekend 2019


Vragenlijst Jong Feminisme

Hoe vergroten we de inbreng van jonge feministen binnen de Nederlandse Vrouwen Raad als koepelorganisatie. Geef jouw mening, vul de vragenlijst in van de Werkgroep Jong Feminisme!

Input Werkgroep Jong Feminisme (google.com)


De Nederlandse Vrouwen Raad wil de NVR als netwerkorganisatie verjongen en de inbreng van jonge feministen binnen de koepelorganisatie vergroten. Om daar invulling aan te geven en te onderzoeken welke kansen, behoeften en mogelijkheden er liggen, heeft de Werkgroep Jong Feminisme een vragenlijst opgesteld om de mening van de leden van de NVR-lidorganisaties hierover in te winnen.

De Werkgroep Jong Feminisme is een initiatief van de Young Feminist Ambassadors en de Nederlandse Vrouwen Raad.
 


Uitgebreid zoeken