#caption
#caption


Taakverdeling vaders en moeders weer even ongelijk als voor Corona

De taakverdeling in het huishouden tussen vaders en moeders is weer even ongelijk als voor de coronacrisis. Vaders nemen minder zorgtaken op zich dan aan het begin van de lockdown.

Dit blijkt uit het derde rapport van de COVID Gender (In)equality Survey Netherlands (COGIS-NL), een onderzoeksproject waarin onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen de impact van de coronacrisis bestuderen op de verschillen in werk, zorg en welzijn tussen moeders en vaders.   

Uit eerdere COGIS-NL rapporten bleek dat vaders meer waren gaan zorgen voor hun kinderen dan voor de coronacrisis: 22% in april en 31% in juni 2020. Maar het derde rapport geeft aan dat het aandeel is afgenomen naar 23% in september en 18% in november.

De hoop dat vaders blijvend meer zorgtaken zouden verrichten blijkt te vervliegen. ‘Corona is geen gamechanger in het huishouden’, kopt De Volkskrant naar aanleiding van het onderzoeksrapport dat 23 maart 2021 is verschenen.

 

Andere belangrijke bevindingen uit het derde COGIS-NL rapport zijn:

  • Thuiswerken onder ouders blijft schommelen: van 44% in juni, naar 35% in september, naar 40% in november.
  • De werkuren van ouders keerde terug naar het pre-corona niveau, maar ouders in cruciale beroepen bleven meer uren werken dan voor de coronacrisis.
  • Ervaren werkdruk van veel ouders blijft hoger dan voor de coronacrisis, vooral onder moeders (42%) en ouders in cruciale beroepen (47%). Bijna een op de drie vaders (31%) en ouders in niet-cruciale beroepen (28%) ervoer meer werkdruk dan voor de coronacrisis.
  • Ouders blijven tevreden met de verdeling van zorgtaken en gaven gemiddeld een cijfer van 7,4 op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog). Vaders en moeders verschilden daarbij niet. Vaders waren wel meer tevreden (7,5) dan moeders (6,9) met de verdeling van huishoudelijke taken.
  • Aan de vooravond van de tweede lockdown waren ouders even positief over het combineren van werk en zorg als voor de coronacrisis. 58% ervoer de combinatie als makkelijk.
  • Voor werknemers zonder kinderen onder de 18 thuis is de situatie licht verbeterd. In juni zei 20% moeite te hebben met het combineren van werk met zorg en ondersteuning voor mensen om zich heen. In november was dit 15% (tegenover 10% voor de coronacrisis).
     

Zie de volledige tekst van het rapport >> 

Zie ook de publicatie over het rapport in De Volkskrant >> 

 

Eerdere COGIS-NL rapporten verschenen over de situatie tijdens de eerste lockdown en de situatie in juni


Uitgebreid zoeken