#caption
#caption


4e Nationaal Actieplan rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2021-2025

De Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld maken zich samen sterk voor een wereld waarin gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen ten behoeve van vrede en veiligheid vanzelfsprekend is, duurzame vrede en ontwikkelingskansen voor iedereen realiseerbaar zijn en conflictgerelateerd geweld tegen vrouwen, mannen, meisjes en jongens stopt. In het vierde Nationale Actieplan over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, kortweg het NAP 1325-IV, staat beschreven hoe ze dat doen.

 

Het NAP 1325-IV is ontwikkeld door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en de politie, samen met meer dan 60 maatschappelijke organisaties. De Nederlandse Vrouwen Raad is een van die maatschappelijke organisaties en sinds het begin betrokken bij de totstandkoming van de Nationale Actie Plannen 1325.

Met dit 4e NAP 1325 wordt de gezamenlijke inzet versterkt op de volledige uitvoering van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325, aangenomen in 2000, en de 10 opeenvolgende resoluties die landen oproepen te investeren in conflictpreventie en vrede- en veiligheidsprocessen waarin iedereen wordt gehoord.
Het inclusieve NAP 1325 Partnerschap tussen overheid en maatschappelijke organisaties is uniek in zijn soort.


Bescherming vrouwen in Nederland
De basis voor dit NAP 1325 werd gelegd in ruim 15 thematische consultaties en talloze gesprekken met experts, grassroots vrouwen(rechten)organisaties, vrouwelijke vredesactivisten en vrouwelijke mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld.

Dit NAP 1325 is een vervolg op drie voorgaande Nationale Actieplannen rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Nieuw aan dit vierde plan is:

  • De inzet op structurele toepassing van een genderlens in alle beleid en beleidsuitvoering rond vrede en veiligheid.
  • De erkenning van de noodzaak om ook vrouwen en meisjes uit conflictsituaties, in Nederland, te beschermen, en hun betekenisvolle participatie in besluitvorming te steunen.
  • Een gezamenlijk monitorings-, evaluatie-, verantwoordings- en leerraamwerk. Ieder jaar maakt het NAP 1325 partnerschap de balans op en stuurt bij, en verbetert waar nodig.
  • Een Oversight Board van overheid en maatschappelijk middenveld dat toeziet op de uitvoer en de monitoring van het NAP 1325, en een gezamenlijke leeragenda en breed draagvlak.

 

Klik hier voor de Nederlandse versie van het 4e Nationaal Actie Plan 1325
Klik hier voor een overzichtsvisual van het 4e Nationaal Actie Plan 1325

Kijk voor meer informatie over het NAP 1325-IV en de NAP 1325-ondertekenaars op www.nap1325.nl.

 

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken