#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Alternatieve Troonrede vraagt aandacht voor vrouwen in cruciale beroepen en combinatie werk & zorg

Terwijl de Koning traditiegetrouw op Prinsjesdag de Troonrede voorlas, maakte de NVR de Alternatieve Troonrede bekend waarin samenwerkende vrouwenorganisaties elk jaar aandacht vragen voor de situatie van vrouwen.  

 

In dit bijzondere jaar, waarin de coronacrisis diep ingrijpt op het dagelijks leven van iedereen, ging het vooral om aandacht voor vrouwen die werken in de cruciale beroepen én voor de combinatie van werk en zorg. Want, we applaudisseren voor de zorgmedewerkers en we waarderen het dat mannen, nu ze vaak thuis werken, meer tijd besteden aan kinderen en huishouden, maar hoe houden we dat vast en zetten dat om in daadwerkelijk beleid?
In de Alternatieve Troonrede worden de maatregelen genoemd om naar blijvende verandering te komen.


Creëer randvoorwaarden voor meer-uren-banen 
Tachtig procent van de vrouwen die in deeltijd werken, wil meer uren werken. Toch wordt de arbeidstijd van vrouwen niet veel groter. Na de geboorte van het eerste kind gaat bijna de helft van de vrouwen minder werken, tegenover nog geen tien procent van de mannen. Het lagere salaris van vrouwen, dure kinderopvang en verminderd carrièreperspectief voor mannen houden elkaar in een ijzeren greep. Dit kan alleen doorbroken worden, als de ongelijke verdeling van zorg- en werktaken tussen vrouwen en mannen wordt aangepakt.


Forceer een doorbraak in gelijke verdeling van zorg- en werktaken 
Een succesvolle gelijke verdeling van zorg- en werktaken is niet alleen goed voor het welzijn van moeders en vaders, maar ook voor organisaties. Immers, organisaties met oog voor die werk-privébalans bij hun werknemers, presteren beter (minder ziekteverzuim, meer omzetgroei en minder verloop).

Zet maatschappelijke waardering voor cruciale beroepen om in financiële waardering 
Het salaris van veel zorgberoepen is, zowel voor vrouwen als voor mannen, laag in vergelijking met andere sectoren. Omdat vrouwen in de zorgsector oververtegenwoordigd zijn, zijn het juist vrouwen die met deze lage honorering te maken hebben. Aan de roep om structurele verhoging van de salarissen in de zorg geeft de politiek vooralsnog geen gehoor. Een belangrijk argument hiervoor is dat de zorg al te veel kost. Een oplossing kan zijn om de belasting op arbeid te verlagen en de belasting op grondstoffen en vervuiling te verhogen.

Investeer in duurzaam behoud van personeel 
Personeelstekorten in de zorg en in het onderwijs vormen een hardnekkig probleem. Uitbreiding van het aantal gewerkte uren door vrouwen, kan de personeelstekorten deels opheffen. Ook investeren in het behoud van zorgmedewerkers voor langere tijd is nodig. Dat kan door het werken in de zorg en in het onderwijs behalve financieel ook aantrekkelijk te maken met meer zeggenschap, meer geld voor scholing en meer carrièreperspectieven.


Stel een vrouwenquotum in voor bestuurslagen in de zorg 
In de bestuurskamers van zorginstellingen domineren de mannen. Het bedrijfsleven heeft inmiddels ontdekt wat de toegevoegde waarde is van vrouwen in leidinggevende functies. Een betere verdeling van mannelijke en vrouwelijke waarden in de zorg zal ook daar de resultaten ten goede komen. Daarom wordt in de Alternatieve Troonrede gepleit voor een vrouwenquotum van 50% vrouwen voor alle bestuurslagen in de zorgsector.


Lees hier de volledige tekst van de Alternatieve Troonrede.

De Alternatieve Troonrede werd tijdens het Prinsessendag event van Vrouwenpodium voorgelezen door Nenita La Rose, voorzitter van de NVR. 


Uitgebreid zoeken