#caption
#caption


Prof. dr. Angela Maas: A tireless advocate for women's hearts

Een onvermoeibare pleitbezorger voor het vrouwenhart, dat is hoe prof.dr. Angela Maas, cardioloog en VN Vrouwenvertegenwoordiger, genoemd wordt in het interview van het Erasmus Centre for Women and Organisations van de Rotterdam School of Management.

 

In het uitgebreide (Engelstalige) interview wordt Angela geprezen om het feit dat zij niet schuwt om het woord feministe te gebruiken om zichzelf te omschrijven, en legt zij uit hoe het komt dat het hart het voorwerp van feministische activiteit is geworden. Angela vertelt dat zij al tijdens haar opleiding merkte dat vrouwelijke patiënten anders waren. “Zij pasten niet in de diagnose waarvan wij dachten dat die op hen van toepassing was.” Toen zij eenmaal als cardioloog werkte, werd ze geconfronteerd met een patiënt die kwaad op haar was omdat ze haar niet kon vertellen waarom ze haar klachten had. In die tijd verschenen de eerste ‘papers’ over de verschillen tussen manlijke en vrouwelijke patiënten en Angela Maas begon zich erin te verdiepen. Zij specialiseerde zich in het vrouwenhart en bekleedde uiteindelijk ’s werelds eerste leerstoel voor Cardiologie voor Vrouwen aan de Radboud Universiteit.

 

Op de vraag hoe zij de obstakels die zij in haar loopbaan moet zijn tegengekomen, heeft overwonnen, geeft zij aan dat goede coaching daarbij voor haar heel belangrijk is geweest. Angela vond die coaching onder meer als lid van de Vereniging voor Vrouwelijke Artsen (VNVA). Haar coaching ervaringen hielpen haar om te gaan met de frustraties van het werken in een medisch specialisme dat nog steeds enigszins macho is, en waar vrouwen nog steeds in zekere mate onzichtbaar zijn.

 

Op de vraag hoe vrouwen voor zichzelf kunnen opkomen in hun eigen gezondheidszorg? adviseert Angela om op een zo direct mogelijke manier te communiceren. “Mannen zeggen: 'Ik heb pijn op de borst, wat is de oorzaak?’ en daarom communiceren ze vaak beter met hun dokter. Vrouwen vertellen een verhaal, maar de tijd die een dokter voor een patiënt heeft is kort, dus het is beter om je doktersbezoek voor te bereiden, over te brengen wat je probleem is en de dokter directe vragen te stellen. Verberg je niet achter stress en verontschuldig je niet voor het feit dat je gekomen bent. Je bent er en je hebt het recht daar te zijn.

Lees het volledige interview >>

De Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit wil het genderevenwicht herstellen. De Erasmus Centre for Women and Organisations levert het onderzoek, de programma's, de evenementen, mentoring, coaching en de netwerken om vrouwen te empoweren.


Uitgebreid zoeken