#caption
#caption


EWL: Gender Equality Strategy 2020-2025 is sleutel in antwoord op COVID-19 crisis en nasleep daarvan

De European Women’s Lobby roept EU lidstaten en het Europees Parlement op om snel, dringend en met volledig commitment uitvoering te geven aan de Gender Equality Strategie die de Europese Commissie voor de komende 5 jaar heeft opgesteld.

De European Women’s Lobby benadrukt dat de coronacrisis de noodzaak van een gecoördineerde actie van de EU op het gebied van vrouwenrechten eens te meer duidelijk heeft gemaakt en heeft bewezen dat ongelijkheden tussen vrouwen en mannen hardnekkig zijn en dat onbetaalde en ondergewaardeerde zorg – overweldigend geboden door vrouwen – de ruggengraat vormt van onze samenlevingen.
 

Het is noodzakelijk dat vrouwen in heel Europa nu snel vooruitgang zien. Daarom is het van wezenlijk belang dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen eindelijk weer teruggeplaatst wordt in het hart van het EU werk en dat het de drijfveer moet zijn van onze antwoorden op en acties in de post Covid-19 periode en daarna, zodat de prijs van de huidige crisis en het gevolg ervan voor de toekomst niet door vrouwen wordt betaald.


De European Women’s Lobby geeft een uitgebreide beschrijving van de (vier) redenen waarom de nieuwe Gender Equality Strategy (2020-2025) de sleutel is voor het antwoord op de Covid-19 crisis en de nasleep daarvan, en heeft aanbevelingen voor de EU lidstaten opgesteld en aanbevelingen voor het Europees Parlement.

Meer informatie: www.womenlobby.org.


Uitgebreid zoeken