#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas
#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas


Angela Maas deelt kennis en zorgen in OPZIJ

Nadat VN Vrouwenvertegenwoordiger Angela Maas in december vorig jaar door OPZIJ uitgeroepen werd tot Meest Invloedrijke Vrouw 2019, wordt in het nummer van OPZIJ van februari/maart 2020 opnieuw aandacht aan haar besteed.

In OPZIJ deelt  Angela haar kennis als cardioloog over onder meer de risicofactoren op een hartinfarct bij vrouwen. Ook vertelt zij over haar zorgen over stereotiep denken in de zorg dat voor vrouwen met klachten kan leiden tot onbegrip, niet geloofd worden, geen passende diagnose en dus geen juiste behandeling. En dat leidt dan weer tot uitval op het werk, verlies aan inkomen en zelfs armoede, waardoor de gezondheid nog verder achteruitgaat.

 

Meer informatie >>


Uitgebreid zoeken

        
 Fenik            PEP 
     
       GWL 
           
     
 PEP       
     
  
     
  
  
  
  
     
        
 Fenik    
        
        
       GWL