#caption
Jojanne Lageveen, Vrouwenplatform Carree Overijssel
#caption
Jojanne Lageveen, Vrouwenplatform Carree Overijssel


Regionale FEM Talk met lidorganisatie Vrouwenplatform Carree

Lidorganisatie Vrouwenplatform Carree organiseerde op donderdagavond 23 januari een regionale FEM Talk in Deventer. Hoe verdeel jij zorg en werk? Een verslag van deze avond inclusief de aanbevelingen. 

 

Download hier het complete verslag over deze FEM Talk van VP Carree (pdf)

 

Elly Brinkhof (bestuurslid VP Carree) schetst de huidige stand van zaken rondom dit thema in Nederland, aan de hand van feiten en cijfers.. Er zijn nog veel verschillen, er is nog veel werk aan de winkel.  Slechts 48% van de Nederlandse vrouwen is financieel onafhankelijk. En vrouwen besteden 1,5 keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken als mannen.


Onlangs in het nieuws: Nederland is in een jaar tijd 11 plaatsen gezakt op de Global Gender Gap Index, de ranglijst vrouwenemancipatie, van de 27e naar de 38e plaats. De ongelijkheidskloof is dus toegenomen. Wat daarbij meespeelt is dat vrouwen nog overwegend parttime werken, hun aandeel in leidinggevende en politieke functies achterblijft en vrouwen twee keer zoveel tijd aan zorgtaken besteden als mannen volgens dit onderzoek.   


Zijn we vrij in onze keuzes van werk en zorg? 
Ook een punt wat naar voren wordt gebracht: Zijn we wel zo vrij in onze keuze? Er zijn allerlei sociale normen waardoor vrouwen meer zorgtaken op zich nemen dan mannen. Traditionele rolopvattingen, schuldgevoelens als je fulltime gaat werken, niet succesvoller willen zijn dan je/een man. Bewustwording hiervan is belangrijk.


Gastspreker Anna van den Breemer
Gastspreker bij deze FEM Talk was Anna van den Breemer,  journalist bij de Volkskrant. Anna werkt nu 10 jaar bij de Volkskrant, ze ging er stage lopen toen ze haar Master Journalistiek aan de UvA deed. Ze wilde als kind al journalist worden. Haar beide ouders hebben ook gestudeerd, en hadden betaalde banen. Dat voorbeeld heeft ze meegekregen. Ze zat als kind op de vrije school, daar leerde ze: kies wat je wilt gaan doen, wat bij je past

Moederschap kantelpunt
Over de combinatie werk en zorg schrijft ze veel stukken. Over de verdeling van taken, en over het loonverschil. Wat ze ziet: meisjes doen het vaak beter dan jongens op school, tijdens hun studie, en in hun eerste baan. Maar als ze moeder worden komt het kantelpunt.
 

“Niet boven het maaiveld uitsteken is de norm in Nederland. En de oplossingen ontbreken om de goede combinatie tussen werk en zorg te kunnen maken.”


Gesprek aan de keukentafel
Anne van den Breemer attendeeert op de tools die er zijn voor stellen om te kijken hoe de werk/zorg verdeling is. Een prachtig hulpmiddel om een keukentafelgesprek te voeren.  “Het is gebleken dat maar 1 op de 4 stellen zo’n gesprek voert als er een kind op komst is.”


Tools om inzicht te krijgen in de werk/zorgverdeling

 

De knelpunten en oplossingen die tijdens deze FEM Talk naar boven kwamen: 

 

 • Werkgevers stimuleren om ook mannen mee te nemen in de oplossing voor de gelijke verdeling van zorg en werk.
 • Ook in gesprek gaan met de mannen zelf, en zorgen dat er ook mannelijke rolmodellen zijn. En deze rolmodellen zichtbaar maken. 
 • Over de oplossingen ook in gesprek gaan met werkgeversorganisaties. Ook bedenken hoe je daarbij het MKB meeneemt.
 • Onderzoeken: kortere werkweek voor alle werknemers? Zoals bijvoorbeeld Achmea doet.(34- urige werkweek)
 • Vrouwenquotum.
 • Onderzoeken: zou een financiële prikkel voor vrouwen om na hun studie fulltime te gaan werken effect hebben?  
 • Meer mogelijkheden in hogere functies om flexibel te werken. • Inburgerende vrouwen empoweren om hun talenten te benutten.   
 • Geboorte- en partnerverlof uitbreiden, voor beide ouders. 
 • Goede kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang organiseren.
 • Voor een betere ‘reputatie’ van de kinderopvang zorgen: door goede kinderopvang kunnen ouders samen werken en kunnen beiden zich ontwikkelen. En het kan een stimulerende omgeving zijn voor kinderen.  
 • Tests en tools m.b.t. de verdeling van taken tussen partners blijven ontwikkelen en onder de aandacht brengen. Ze werken goed voor de bewustwording, steeds meer stellen gebruiken ze en voeren het gesprek. Stimuleren dat dit gebeurt voordat het eerste kind geboren wordt.

 

 

De regionale FEM Talks worden georganiseerd in het kader van de landelijke Alliantie Samen werkt het; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De FEM Talks richten zich op de positieverbetering van financieel kwetsbare groepen vrouwen. Samen brengen we knelpunten in kaart en vergroten we de bewustwording waarmee de positie van financieel kwetsbare doelgroepen kan worden versterkt. 


Uitgebreid zoeken