#caption
#caption


Visie NVR op pensioen bij scheiding

Op 4 december 2017 heeft de NVR minister Koolmees naar aanleiding van de evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding geïnformeerd over de visie van de NVR op het functioneren van deze wet en over de wijzigingen die volgens de NVR in deze wet moeten worden aangebracht.

De NVR betreurt het dat de vrouwenbeweging niet bij de recente evaluatie van de wet is betrokken. Immers vrouwen en met name vrouwen met een laag inkomen, voelen de effecten van de wetgeving inzake pensioenverevening.

De NVR is van mening dat niet verevening maar conversie het beste aansluit bij de situatie van gescheiden mensen. Deze opvatting spoort met de conclusie uit twee onderzoeken. In maart 1997 heeft de Emancipatieraad een onderzoek laten uitvoeren naar de werking van de wet. Veel van haar conclusies en aanbevelingen zijn nog actueel. In 2007 heeft de wetgever de belangrijkste aanbevelingen uit het SEO Economisch Onderzoek naast zich neergelegd. Ook in het laatstgenoemde onderzoek was de conclusie dat conversie het beste aansluit bij de situatie van gescheiden mensen, namelijk financiële onafhankelijkheid van je ex-partner.

De NVR vindt voorts dat mensen beter moeten worden geïnformeerd over de consequenties van samenwonen en trouwen/samenlevingscontract wat betreft hun pensioen. Dit pleit ervoor om bij het afsluiten en beëindigen van een notarieel contract het pensioen als verplicht onderdeel op te nemen.

Zie de volledige tekst van de brief >>

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/pensioenbijscheiding.


Uitgebreid zoeken