#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Voorzittersoverleg - 2 april 2019

Het voorzittersoverleg van 2 april 2019 stond in het teken van ‘halen en brengen’: de plannen en wensen van de verschillende lidorganisaties bij elkaar onder de aandacht brengen, waardoor we elkaar kunnen ondersteunen en versterken.

Het volgende voorzittersoverleg is 3 oktober 2019 

Op initiatief van NVR-beleidsmedewerker Leyla Hamidi en NVR-communicatiemedewerker Nienke Schild is dit jaar gestart met een belronde langs de lidorganisaties. Het doel daarvan is om de mogelijkheden voor meer samenwerking en meer zichtbaarheid van de lidorganisaties te stimuleren. Bovendien brengen we de ambities en plannen van de lidorganisaties in kaart. Op die manier kan de NVR haar verbindende rol uitvoeren: verschillende lidorganisaties waar dezelfde plannen en ambities spelen, met elkaar in contact brengen en op die manier elkaar versterken.

Na een hartelijk welkomstwoord van NVR-voorzitter Nenita la Rose lichtte Marijke Jongbloed de opbrengst van de belronde toe. Inmiddels is met meer dan 16 lidorganisaties uitgebreid gesproken. Leyla Hamidi heeft nog een aantal gesprekken op de agenda staan.

 

• Vrouwenplatform Carree: Uitgelicht: VP Carree werkt veel samen met de NVR, onder meer in het project De Nieuwe Toekomst. Zij organiseren dit jaar tevens 2 regionale FEM Talks, onder meer op 7 mei. Meer informatie hierover volgt nog. http://vrouwenplatformcarree.nl/  

• Stichting Zijweg: Uitgelicht: Stichting Zijweg heeft afgelopen periode een professionaliseringsslag gemaakt. En nu is de groei ingezet Ze hebben een prachtig MBO opleiding (niveau 4) voor ervaringsdeskundigen huiselijk geweld ontwikkeld. Er zijn meer financiële middelen nodig om de opleiding ook daadwerkelijk ook te laten starten. https://www.stichtingzijweg.nl/

• Stichting Melania, Melania streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom ondersteunt Melania al bijna 100 jaar ondernemende vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Uitgelicht: Stichting Melania start met het maken van een documentaire over de beeldvorming van 50+ vrouwen: Sterke verhalen van sterke vrouwen. Vrouwen die zich actief inzetten voor hun leefomgeving. In ontwikkelingslanden en in Nederland - waarbij de overeenkomsten en verschillen inzichtelijk worden. Dit doen ze in samenwerking met lidorganisatie Vrouwen van Nu. Het netwerk van de NVR heeft meerwaarde voor Stichting Melania, om hun activiteiten en doelstellingen te verterken. https://melania.nl/ 

• Dona Daria Uitgelicht: Dona Daria werkt dit jaar samen met de NVR in het organiseren van de landelijke FEM Talk: de winst van werk en de waarde van zorg, op 28 mei. (digitale uitnodiging volgt.) Tevens meer hierover op de ALV van 25 mei) https://www.donadaria.nl/

• VVAO Uitgelicht: De afdeling Arnhem van VVAO organiseerde onlangs een expertmeeting ‘Een vrije weg naar de top’- Dit is een bijeenkomst die in het kader van de alliantie Werk.en.de.Toekomst wordt georganiseerd. Meer hierover Verder is VVAO Groningen bezig om te kijken hoe aandacht te geven aan 100 jaar kiesrecht. Ze willen graag nauwere samenwerking met lidorganisaties en allianties. https://www.vvao.nl/

• CDA-Vrouwen (CDAV) Uitgelicht: CDAV organiseert in juni een landelijke bijeenkomst over economische zelfstandigheid van vrouwen. Ze staan open om een spreker aan te dragen voor de expertmeeting in juni over Vrouwelijke politici in de media. Deze expertmeeting is in het kader van de alliantie Werk.en.de.Toekomst. Clarice Gargard, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2019 is een van de sprekers. https://www.cda.nl/cdav/

• Zeeuws vrouwen platform Uitgelicht: Zeeuws Vrouwenplatform organiseerde 8 maart 2019 een groot event rond Statenverkiezingen en 100 jaar vrouwenkiesrecht, samen met Soroptimisten en Roosevelt universiteit. Meer info

• Gendervraagstukken (NSA). Uitgelicht: Zij richten zich in 2019 op huiselijk geweld. Ook in oorlogssituaties. Op 11 augustus organiseren ze een March. Ze willen meer aandacht voor het Istanbul Verdrag. Willen wellicht bijdragen aan een expertmeeting stereotypering op gebied van justitie en politie. (Expertmeetings worden georganiseerd in het kader van de alliantie Werk.en.de.Toekomst.) 

• VNVA, Nederlandse Vereniging van vrouwelijke Artsen Zij ervaren onder leden onvrede over de kinderopvang in Nederland, in het kader van kwaliteit en flexibiliteit. Ze willen graag gezamenlijk een activiteit ontplooien om hier wat aan te doen. https://www.vnva.nl/

• NOVA, Nederlandse organisatie van vrouwelijke apothekers: mooie samenwerking, die tijdens de vorige ALV van de NVR werd gesmeed: VNVA en NOVA initieerde een brandbrief: Stel de anticonceptiepil veilig. Tevens was Sonja Keizers, van de NOVA, één van de genomineerden bij de verkiezing VN-Vrouwenvertegenwoordiger 2020. Meer info over de NOVA

• St. Politiek Scholingscentrum (PSC): houdt helaas op te bestaan Vervolgens werden in vijf pitches enkele thema’s toegelicht.

 

Na de pitches kozen de aanwezigen een thema waar zij in groepjes met elkaar verder spraken. Tips en ideeën werden uitgewisseld en onderlinge contacten kwamen tot stand of werden verstevigd.


1. Leyla Hamidi vertelde over het nieuwe NVR-product FEM Talks. FEM Talks NL is een serie bijeenkomsten van de NVR rondom facetten van een gender-inclusieve economie. Recente thema’s waren: universeel basisinkomen, mantelzorg in de Molukse gemeenschap, vluchtelingenvrouwen aan het werk. Binnenkort staat een landelijke FEM Talk op de rol over de winst van wek en de waarde van zorg (28 mei 2019). De FEM Talks worden georganiseerd door verschillende lidorganisaties in samenwerking met de NVR. Naast Dona Daria als mede-organisator van de landelijke FEM Talk, zal Wouw Amsterdam een bijdrage leveren met hun expertise over nuggers (niet uitkerings-gerechtigen) en de kwetsbaarheid bij financiële afhankelijkheid van de partner.

2. Tonny Filedt Kok bracht het Young Feminist Weekend over het voetlicht. Het plan is om in het najaar van 2019 (18 – 20 oktober) een weekeinde over ‘young feminist leadership’ te organiseren voor jonge vrouwen tussen 19 en 30 jaar. Gevraagd wordt om steun bij de werving van deelnemers en fondsen voor de organisatie van dit evenement. Dit initiatief is geïnspireerd op de EWL Summerschool. De European Women's Lobby is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa. Voor Nederland is de NVR de nationale coordinator van de EWL. De NVR heeft twee vertegenwoordigers afgevaardigd naar de EWL: Tonny Filedt Kok en Marion Minis. Meer informatie over Young Feminist Weekend volgt.

3. Lewi Vogelpoel vroeg namens de VNVA aandacht voor de organisatie van goede, flexibele kinderopvang. Gevraagd wordt om mee te denken dit concreet vorm te geven en zaken die vrouwen belangrijk vinden, hoog op de politieke agenda te krijgen. Wilt u hierin met de VNVA samen optrekken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met Lewi Vogelpoel.
 

4. De VVAO wil in het najaar van 2019 aandacht geven aan 100 jaar vrouwenkiesrecht en is op zoek naar tips van lidorganisaties die al aandacht aan dit thema hebben besteed. Diverse tips zijn uitgewisseld en met VVAO Groningen gedeeld. 5. De VVAO heeft ook plannen voor de organisatie van een event voor kleine onderneemsters en ZZP-ers. Bijvoorbeeld een inspirerende ‘meet & greet’ om onderlinge contacten aan te halen. Dit is een aparte groep die niet direct aansluiting vindt met vrouwennetwerken in grotere organisaties of bij VNO-NCW-bijeenkomsten. Diverse tips zijn uitgewisseld.

 

Na een korte terugkoppeling naar de andere aanwezigen, sloot Nenita la Rose de bijeenkomst af met dank aan alle deelnemers voor hun aanwezigheid en betrokkenheid, en met de woorden dat er hopelijk verschillende zaadjes geplant zijn bij lidorganisaties om elkaar te vinden en te versterken. 

Het volgende voorzittersoverleg is 3 oktober 2019 


Uitgebreid zoeken