#caption
In gesprek tijdens Vrouwenpodium
#caption
In gesprek tijdens Vrouwenpodium


Voortgang emancipatiebeleid

Welke stappen zijn er gezet in het emancipatiebeleid ten opzichte van de op 29 maart 2018 verzonden Emancipatienota 2018-2011 ‘Principes in praktijk’? Minister Ingrid van Engelshoven stuurde 14 maart 2019 een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. 

In de Voortgangsrapportage Emancipatie staat de voortgang beschreven van de Emancipatienota 2018-2021, Principes in praktijk. "Alle mensen zijn vrij om te zijn wie ze zijn. En om te worden wie ze willen worden." Bekijk de bijbehorende videoboodschap van minister Ingrid van Engelshoven>> 

 

Uitgelicht: 

 

  • Alliantie Werk.en.de.Toekomst wordt onder meer in de rapportage genoemd: 

"Om er voor te zorgen dat jongeren niet begrensd worden door genderstereotypen en zich
vrij voelen om in hun onderwijsloopbaan eigen keuzes te maken, ondersteun ik de alliantie
Werk.en.de Toekomst van Atria, VHTO, Emancipator en NVR. Zij werken aan het doorbreken
van stereotypering in het onderwijs, bij de overheid en op de arbeidsmarkt."

 

  • VN-Vrouwenvertegenwoordiger Clarice Gargard 

"Ik heb, samen met mijn collega’s van de landen van ons Koninkrijk, deel genomen aan
de 63ste Commission on the Status of Women. OCW organiseerde hier samen met VN Vrouwenvertegenwoordiger Clarice Gargard een side-event over de vertegenwoordiging
van vrouwen in de media."

Download hier de Voortgangsrapportage Emancipatie (interactieve pdf) >> 


Uitgebreid zoeken

                    
        
    WMNL       
                   GWI    
                 
 WMNL    
  
  
  
  
  
     
  
     
  
     
     
     
 GWI