#caption
#caption


Expertmeeting: de harde macht aan de top

Een professor wordt door kinderen getekend als een ‘kromme oude kale man’; een tiende van de IT-ontwikkelaars is vrouw; een aanzienlijk verschil in salaris tussen mannen en vrouwen, en als er vrouwen in de top zitten, zijn ze vaker te vinden in staffuncties (Legal, HRM, dienend) dan in lijnfuncties. Enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de weg naar de top voor vrouwen helaas nog niet vrij is. De VVAO (Vereniging van vrouwen met hogere opleiding) organiseerde samen met de NVR een expertmeeting, om antwoord te krijgen op de vraag: hoe doorbreken we de gebruikelijke en verborgen stereotyperingen in deze kringen? 

In dit artikel: een samenvatting van de bijeenkomst, best practices en oplossingen, en de gezamenlijk opgestelde aanbevelingen.

Onderzoek naar stereotypering
Belle Derks, hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie UU en voorzitter Jonge Akademie van de KNAW, doet onderzoek naar de vraag waarom er zo weinig vrouwen aan de top zijn en naar stereotypen daaromtrent.

Een aantal oorzaken:
• Er is sprake van een gender pay gap
• Mannen aan de top zijn daadkrachtiger
• Het vooroordeel heerst dat leidinggevende vrouwen ‘bitchy’ zijn
• Last but not least: vrouwen willen aardig gevonden worden.

Effect van stereotypes
Prof. Derks gebruikt de ‘Sociale Rol’- theorie (Eagly, 1987) om het effect van stereotypes uit te leggen. Volgens deze theorie zijn vrouwen relatiegericht, verzorgend en emotioneel, terwijl mannen daadkrachtig en competitief zijn. De socialisatie in genderrollen begint vroeg en genderrollen zijn daarmee niet alleen beschrijvend, maar ook normatief. Onbewust hebben we (vrouwen en mannen) er moeite mee wanneer mensen buiten de stereotypen treden.


Wat betekent dit voor vrouwen aan de top?
Er is sprake van genderincongruentie; bijvoorbeeld bij leiderschapsonderzoek op het gebied van daadkracht. Er is sprake van Backlash (dominantiepenalty) bij daadkracht. Waar mannen beoordeeld worden als zelfverzekerd, worden vrouwen met datzelfde gedrag gezien als arrogant.  En uit onderzoek blijkt dat de vooroordelen zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomen en bij beide groepen in gelijke mate voorkomen.
 

Verschil tussen mannen en vrouwen?
Het blijkt dat er op borreltafelniveau gesproken wordt over de ‘natuurlijke verschillen’ tussen mannen en vrouwen. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er wel sprake is van enig verschil in ruimtelijk inzicht en vooral dat mannen veel meer geïnteresseerd zijn in porno dan vrouwen. Meer man/vrouwverschillen zijn er niet gevonden.
 

Best practices
Naast het bespreken van voorbeelden en feiten van genderstereotyperingen deelden de diverse experts best practices.  Lees meer over deze best practices (pdf) >>
 

Aanbevelingen
De bijeenkomst werd afgesloten met het opstellen van gezamenlijke aanbevelingen. Algemeen, maar ook voor specifieke stakeholders, zoals (lokale en landelijke) politiek, overheid, bedrijfsleven, vrouwenorganisaties en vrouwen.  Download de aanbevelingen (pdf) >> 


Meer informatie
Complete verslag van de expertmeeting 'Genderstereotypering aan de top', inclusief de deelnemerslijst >>

 

Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader van de alliantie Werk.en.de.Toekomst, waar de NVR deel van uitmaakt. Lees meer over de doelstellingen en missie van deze alliantie >> 
 


Uitgebreid zoeken