#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


Reactie op wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten".

Onderwijs is dé sleutel naar een betere toekomst voor moeder én kind”, aldus Annemieke de Jong, Steunpunt Studerende Moeders (en lidorganisatie van de NVR). Inderdaad, en daarom is de NVR blij met het wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten". Tot en met vandaag konden hier reacties op gegeven worden. Via twee samenwerkingsverbanden heeft de NVR daar een bijdrage aan geleverd: Coalitie Studerende Moeders en strategisch partnerschap Werk.en.de Toekomst. 

 

Werk.en.de Toekomst 

De alliantie Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.  

 

De aanbevelingen vanuit dit partnerschap in een notendop: 

• Wij bevelen aan om ook studerende partners het recht te geven tot maximaal 16 weken partnerverlof zoals de Europese Commissie voorstelt voor werkende partners. 

• Wij pleiten voor flexibele onderwijsprogramma’s om de zorg voor kinderen te kunnen combineren met (verplichte) lessen, toetsen en examens.

• Wij raden aan een instelling overstijgend zwangerschapsprotocol met minimale eisen c.q. voorwaarden te ontwikkelen om willekeur onder mbo-instellingen te voorkomen.

Dowload hier de brief >> 

 

Coalitie Studerende Moeders 

De  coalitie Studerende Moeders is een samenwerkverband van Steunpunt Studerende Moeders, Het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Bureau Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann, FNV Vrouw en de NVR. 

 

In 2015 is de Coalitie ontstaan als gevolg van de langdurige en wijdverspreide discriminatie in het mbo en hoger onderwijs van vrouwen die in verwachting zijn en/of de zorg hebben voor jonge kinderen. Vanaf die tijd heeft de Coalitie in verschillende brieven de knelpunten benoemd en oplossingen aangedragen. En zoals in de brief ook staat” ”Wij waarderen het zeer dat het ministerie van OCW onze klachten serieus heeft genomen met als resultaat het wetsvoorstel “versterken positie mbo-studenten”.  Toch heeft de coalitie ook een paar duidelijke adviezen. 

Lees de reactie van de Coalitie Studerende Moeders  

 

 

 


Uitgebreid zoeken