#caption
#caption


Kritische brief naar Eerste Kamer over wet herziening partneralimentatie

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) heeft samen met lidorganisatie WOUW Amsterdam een brief gestuurd naar de Kamercommissie J&V van de Eerste Kamer* over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. De NVR en WOUW Amsterdam zijn groot voorstander van een samenleving waarin zowel vrouwen als mannen economisch zelfstandig zijn en er een gelijkwaardige participatie is van het onbetaalde werk van mannen en vrouwen. Maar het wetsvoorstel is teveel gebaseerd op verwachtingen dat deze wet dit ook zal bespoedigen. Daar hebben de NVR en WOUW Amsterdam grote vraagtekens bij.

Obstakels gelijke verdeling zorgtaken 
Daarom verzoeken we om eerst het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk af te wachten, vóórdat dit wetontwerp kan worden behandeld. Dit beleidsonderzoek onderzoekt welke obstakels er liggen waardoor zorgtaken en deelname aan de arbeidsmarkt nog steeds ongelijk verdeeld worden tussen beide partners. Aan het eind van het voorjaar 2019 zal hierover het eindrapport uitkomen. Dit verzoek sluit aan bij de motie van mevrouw Buitenweg van GroenLinks van 6 december 2018.

Wet herziening Alimentatiewet
De initiatiefwet Partneralimentatie is 11 december 2018 aangenomen in de Tweede Kamer als hamerstuk, dus zonder discussie. Dit betekent dat de Kamerleden, behalve de CU en SGP, akkoord zijn gegaan met de vermindering van de duur van de partneralimentatie na een scheiding van 12 naar 5 jaar. Het idee erachter is dat deze wetswijziging vrouwen zal aanzetten eerder economisch zelfstandig te worden. 

Lees de volledige brief (pdf) >>

 

* De commissieleden gaan nu eerst schriftelijke vragen indienen, en daarbij kunnen burgers en organisaties brieven indienen.


Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/alimentatiewet.

 


Uitgebreid zoeken

           
          IIW NL 
           
  
     
  
        
  
  
  
  
        
    IIW NL