#caption
Terugblik Vrouwenvertegenwoordiger 2018: Willemien Koning
#caption
Terugblik Vrouwenvertegenwoordiger 2018: Willemien Koning


Willemien Koning: "Al die indrukwekkende verhalen en kennis samenvatten in een toespraak van 5 minuten was een enorme uitdaging"

Willemien Koning-Hoeve was afgelopen jaar vrouwenvertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Verenigde Naties. Zij blikt terug op 3 momenten in haar jaar als  vrouwenvertegenwoordiger: het solliciteren, de dag van de speech én de laatste dag als vrouwenvertegenwoordiger.   

“We kunnen niet accepteren dat talloze vrouwen op het platteland, die een sleutelrol spelen in het voeden van de wereld en het vormgeven van het landschap, geconfronteerd worden met ongelijkheid en het risico op armoede.” (uitspraak uit de speech van Willemien Koning) 
 

MOMENT 1: Solliciteren als Vrouwenvertegenwoordiger 2018
VN Vrouwenvertegenwoordiger worden was al enkele jaren mijn droom. Ik was in 2012 geïnspireerd door een gesprek met vrouwenvertegenwoordiger Anke Vervoord. Het leek mij geweldig om de kans te krijgen om de Verenigde Naties in New York te kunnen toespreken. Begin 2017 hoorde ik dat het hoofdthema van de ‘’Commission on the Status of Women’’(CSW) voor 2018 zou zijn: gendergelijkheid en het empoweren van vrouwen en meisjes op het platteland. 


Nu of nooit
Op het moment dat ik het onderwerp hoorde, heb ik direct besloten om dat jaar te gaan solliciteren. Dat onderwerp heeft mijn passie en vanuit mijn functie bij LTO Vrouw en Bedrijf en bij Copa Women’s Committee in Brussel zette ik mij al enkele jaren in voor het versterken van de positie van boerinnen. Ik dacht:  ‘’het is nu of nooit’’. Toen de vacature opengesteld werd, heb ik direct een brief geschreven en je kunt je voorstellen dat ik ontzettend blij en vereerd was dat ik uit 45 sollicitanten werd verkozen als Vrouwenvertegenwoordiger voor jaar 2018! 

Groots effect
Op papier hebben vrouwen in veel landen dezelfde rechten als mannen, maar in de praktijk is dat nog lang niet altijd het geval. Het heeft ontzettend veel effect als je de positie van vrouwen versterkt, ze de mogelijkheid geeft hun competenties te ontwikkelen en gelijkwaardig in te zetten. In de eerste plaats wordt hun eigen leven er beter van, maar daarnaast ook het leven van hun kinderen, hun familie en de hele gemeenschap. 


Moeite om rond te komen 

Vrouwen op het platteland spelen een belangrijke rol in de productie van voedsel, maar soms hebben ze zelf moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is niet rechtvaardig. Het is voor iedereen van belang dat boerinnen en agrarische familiebedrijven een eerlijke, kostendekkende prijs krijgen voor hun producten. Alleen dan kunnen zij voort blijven bestaan en duurzaam produceren en de wereld van voedsel blijven voorzien. Daar moet veel meer aandacht voor komen. Daarom was het voor mij meteen duidelijk dat het empoweren van vrouwen op het platteland het onderwerp zou worden voor mijn speech bij de Verenigde Naties. De netwerken die ik al had kon ik enorm goed inzetten voor het ophalen van input voor mijn speech.

MOMENT 2: De dag van de speech

Vrijdag 5 oktober was de dag van mijn speech. Ik had er ontzettend veel zin in en werd wakker met gezonde spanning. Die adrenaline en spanning had ik ook bij het schrijven van de speech. Zo’n speech schrijven is echt wel een hele worsteling. Ik heb ontzettend veel lezingen gegeven (27) en veel deskundigen gesproken om input op te halen voor mijn speech. Al die indrukwekkende verhalen en al die kennis die ik had opgedaan samenvatten in een toespraak van vijf minuten was een enorme uitdaging. Ik wilde de mensen raken met mijn speech. Ervoor zorgen dat ze de boodschap zouden begrijpen en er iets mee zouden gaan doen. 


Doorgeven 
Ik wilde veel vertellen, had zoveel verhalen gehoord die mij diep ontroerd hadden en die ik wilde doorgeven. Ga er maar eens aan staan om dat voor elkaar te krijgen op een blad A4. Maar het is gelukt. Het was daarbij ook belangrijk dat ik goed wist hoe de VN werkt en welke resoluties belangrijk zijn voor dit onderwerp. Ik was heel erg blij met de goede ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de medewerksters van de ambassade in New York. 

Nachtspeech 
Op de ochtend van mijn speech liep ik met een grote smile door New York naar het VN- gebouw. Ik was daar in maart tijdens de CSW ook al geweest, dus ik wist de weg en had de grote zaal al een keer bekeken. In die zaal zijn voor elk VN land twee zitplaatsen. De VN telt 193 landen en zij waren vrijwel allemaal aanwezig, dus dat was indrukwekkend. Mijn begeleidster van de Nederlandse ambassade, was mijn hulp en toeverlaat. In eerste instantie zou ik helemaal aan het einde van de dag rond zes uur pas aan de beurt zijn om mijn speech te houden. Dan zou het in Nederland al nacht zijn. De begeleiding van de Nederlandse ambassade zorgde ervoor dat ik met een ander land kon ruilen, zodat ik eerder aan de beurt was. Daardoor konden de mensen in Nederland om tien uur in de avond, Nederlandse tijd, mijn speech live volgen. 


Grote inzet
Ik had exact vijf minuten om mijn boodschap aan de wereld uit te spreken. Na afloop van de speech kwam de voorzitter van UN-Women naar mij toe om door te praten over de speerpunten voor het empoweren van vrouwen op het platteland, waar zij erg blij mee was. Ook in andere gesprekken met uitvoeringsorganen van de VN heb ik het onderwerp uitgebreid kunnen bespreken. Ik ben zeer onder de indruk geraakt van de grote inzet vanuit de Verenigde Naties gericht op het bieden van hulp aan vrouwen en meisjes en het versterken van hun positie en alle andere taken die zij uitvoeren. Het was geweldig om daar een bijdrage aan te mogen leveren.      
Toen ik weer terug was in Nederland werd ik overweldigd door de vele interviews die ik mocht geven en nieuwe aanvragen voor lezingen om te vertellen over mijn speech en mijn werk als Vrouwenvertegenwoordiger. 

MOMENT 3: De laatste dag als Vrouwenvertegenwoordiger 2018 

Op 31 december heb ik via facebook en twitter als ‘’Onze Vrouw in New York’’ een jaaroverzicht gegeven en veel foto’s gedeeld. Dat was een afscheidsdag met pijn in mijn hart. Het was een ‘once in your life time experience’ om vrouwenvertegenwoordiger 2018 te zijn en de VN in New York te mogen toespreken. Naast mijn speech was ook mijn nominatie als ‘’Women of Europe’’ door de European Movement een hoogtepunt.  Op 28 november was de Award-uitreiking in Brussel en stond ik op het podium met onder andere Eurocommissaris Marianne Thijssen. Ook daar heb ik hele leuke en motiverende gesprekken gehad over de kracht van vrouwen. 

Agreed conclussions door 193 landen 
Daarnaast was het bijwonen van de VN - Commission on the Status of Women met 5000 vrouwen uit de hele wereld een zeer indrukwekkende ervaring. Dat was in maart 2018.  Ik heb tijdens dit grote event drie lezingen mogen geven en met veel vrouwen gesproken over de knelpunten en mogelijkheden voor het versterken van de positie van vrouwen. Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen betere toegang krijgen tot financiën, eigendomsrechten, innovaties, voorzieningen en op alle niveaus gelijke rechten en gelijke beslissingsbevoegdheid. Kortom werken aan genderequality. De blijdschap was groot toen de CSW62 uitmondde in ‘’agreed conclussions’’, ondertekend door alle 193 VN landen met een speciale focus op het ‘’empoweren van vrouwen en meisjes op het platteland. 

Strijd 
Ook mijn bezoek aan de Amish vrouwen in Pensylvania, die binnen hun geloofsgemeenschap een bijzondere positie innemen was indrukwekkend en zal ik nooit vergeten. In Ethiopië mocht ik een cursus vrouwelijk leiderschap geven via ontwikkelingsorganisatie Agriterra en het heeft mij geraakt dat er nog steeds vele vrouwen zijn die dagelijks urenlang moet lopen voor het halen van water voor hun gezin en hun gewassen. Deze vrouwen smeekten om betere voorzieningen, goede zaden voor hun teelten en goed vee om een stap voorwaarts te kunnen doen in hun strijd tegen hongersnood. Ook deze vrouwen mocht ik een stem geven bij de Verenigde Naties. En het werk is natuurlijk niet afgelopen.


De missie in 2019  
Momenteel ben ik Statenlid in Noord-Holland, voorzitter van de commissie Vrouw en Bedrijf van de Nederlandse Land-en Tuinbouworganisatie en bestuurslid bij de Europese organisatie Copa Women’s Committee. Daar blijf ik mij inzetten voor het versterken van de positie van vrouwen. Door mijn gesprekken met de ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Carola Schouten van LNV en mijn vergrote netwerk kan ik dat nog effectiever doen dan voorheen. Daarnaast wil ik de kloof tussen de stad en het platteland dichten. Mensen hebben over en weer erkenning en respect nodig. Ieder mens is waardevol, iedere vrouw is waardevol. Waar ze ook woont en wat haar positie ook is. We kunnen elkaar empoweren door waardering en ondersteuning te geven en onze competenties in te zetten. Ook die boodschap wil ik uitdragen.   

Na mij zullen er hopelijk nog vele vrouwenvertegenwoordigers  komen, die hun steentje bijdragen aan gendergelijkheid en die met hun speech mensen wakker schudden. Ik wens mijn opvolgster Clarice Gargard enorm veel succes en wijsheid. Volg je hart en je passie, dan komt het goed!
 


 


Uitgebreid zoeken