#caption
#caption


Brief Vereniging voor Vrouw en Recht

Op 11 september 2018 heeft de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) een brief aan de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer gestuurd over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Volgens de VVR zijn belangrijke vragen, onder meer over het overgangsrecht, nog onvoldoende uit de verf gekomen. Daarom organiseerde de VVR op woensdag 5 september 2018 een bijeenkomst, waarop advocaten (en VVR-leden) Ingrid Vledder en Ariane Hendriks op basis van ervaringen in hun rechtspraktijk de knelpunten vanuit vrouw en recht perspectief belichtten. 


In de brief aan de Kamercommissie zijn de knelpunten samengevat. De VVR spreekt zich in haar brief niet uit over de noodzaak dan wel wenselijkheid om de duur van partneralimentatie aanmerkelijk te bekorten. Het gaat de VVR in haar brief om uitvoerbaarheid vanuit de rechtspraktijk en het voorkomen van niet beoogde gevolgen.

Zie de brief >>

 

 


Uitgebreid zoeken