#caption
#caption


Rapportage Verdrag van Istanbul

Op 6 september 2018 heeft minister De Jonge (VWS), mede namens zijn collega's van JenV en van OCW, aan de Tweede Kamer de rapportage gestuurd van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul.

 

Op 1 maart 2016 is het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en het bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg het Verdrag van Istanbul, voor Nederland van kracht geworden.

Op 12 februari 2018 heeft het secretariaat van het monitoring-mechanisme van het Verdrag van Istanbul Nederland verzocht een rapportage in te dienen over de uitvoering ervan.

Ten behoeve van die rapportage is door de ‘Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence’ (Grevio) een vragenlijst opgesteld. Conform die vragenlijst gaat de rapportage van de regering specifiek over de periode 2016 – 2017, maar waar relevant en nodig is teruggegrepen op voorgaande jaren of wordt vooruit verwezen naar 2018 en verder.  

Zie de specifieke pagina op www.rijksoverheid.nl voor de Kamerbrief, de rapportage en bijlagen.

 

De rapportage is eveneens op 6 september 2018 ingestuurd aan de Grevio.
Zie de Engelstalige versie van de rapportage met bijlagen op de website van het Netwerk VN Vrouwenverdrag.


Uitgebreid zoeken