#caption
#caption


OCW in gesprek met NVR over impact digitalisering op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Op 1 mei 2017 brachten vertegenwoordigers van het ministerie van OCW (Emancipatie) een bezoek aan de NVR. Doel was een consultatie met de NVR (Anneke van Doorne, voorzitter Cie BB, Mirella Visser, lid deskundigenpool en Leyla Hamidi, beleidsmedewerker) over de effecten van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarktpositie van vrouwen in verband met een verkennend onderzoek van OCW op dit thema.

 

De NVR was een van de organisaties met specifieke kennis op dit dossier die bij dit onderzoek zullen worden geconsulteerd. Veel vrouwen in de achterban van de NVR zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van deze ontwikkeling.

 

De NVR heeft verscheidene malen o.a. bij de SER, het ministerie van OCW en de leden van de Tweede Kamer, gepleit voor specifieke aandacht voor de gevolgen van robotisering en digitalisering (de 4e industriële revolutie) op de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Daar is aanleiding voor omdat internationaal onderzoek (Future of Jobs report) laat zien dat veel banen zullen verdwijnen in die sectoren waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn (zoals kantoor- en administratieve banen). Daarnaast zullen nieuwe banen vooral ontstaan in sectoren waarin zij juist ondervertegenwoordigd zijn (zoals ICT en techniek). Ook op het gebied van de benodigde vaardigheden voor de banen van de toekomst bestaat zorg. Het CBS rapporteerde in 2016 dat vrouwen minder vaardig zijn in de omgang met computers en software: “Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden in het oplossen van problemen via de computer of het gebruiken van online diensten is in 2015 bijna 10 procentpunten hoger dan dit aandeel bij vrouwen. Bij ‘software’ bedraagt het verschil ruim 10 procentpunten.” De NVR is van mening dat zonder specifiek beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt de huidige verschillen eerder zullen toe- dan afnemen.  

 

In haar brief aan de informateur, mevrouw Edith Schippers, pleitte de NVR daarom voor het instellen van een interdisciplinaire Taskforce “Vrouwen en robotisering”. Deze dient tijdens de regeerperiode te adviseren over specifieke maatregelen die genomen moeten worden om de huidige achterstand van vrouwen niet verder te laten toenemen en met een “Masterplan Vrouwen en Robotisering” het tekort aan opgeleiden in de ICT en techniek terug te dringen.

 

De NVR is dan ook verheugd met de aandacht van de overheid voor dit actuele thema en kijkt met grote belangstelling uit naar de resultaten van het onderzoek.


Uitgebreid zoeken