#caption
#caption


Zwangere zelfstandige 2004 - 2008 heeft recht op uitkering

Onze lidorganisatie Clara Wichmann fonds heeft gestreden voor een uitkering voor zwangere zelfstandigen tussen 2004 en 2008. De rechtbank vindt dat het UWV het VN-Vrouwenverdrag heeft geschonden door zwangere zelfstandigen geen uitkering te geven.

 

De Rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat het UWV een zwangere zelfstandige die in 2005 is bevallen van een kind schadeloos moet stellen voor het ontbreken van een uitkering tijdens haar zwangerschap en na de bevalling. Volgens de rechter heeft uitkeringsinstantie UWV destijds het VN-Vrouwenverdrag geschonden door zelfstandigen die zwanger waren geen bevallingsuitkering te geven. Anniek de Ruijter, voorzitter van Clara Wichmann fonds: ‘In deze uitspraak lijkt er na een zeer lange juridische strijd van het fonds eindelijk zicht op gerechtigheid voor deze groep vrouwen.’

 

In 2004 werd de publieke arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor vrouwelijke zelfstandigen werd geschrapt. In 2008 kwam opnieuw een uitkeringsregeling voor deze zelfstandigen tot stand, maar alle zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, vielen tussen wal en schip.
 

Het Clara Wichmann fonds stapte toen naar de rechter om ook voor deze circa 20.000 vrouwen met terugwerkende kracht een regeling af te dwingen. Nadat de rechtbank, gerechtshof en tevens Hoge Raad oordeelde dat de overheid geen zorgplicht had ten opzichte van deze vrouwen, wendde het fonds zich tot het CEDAW, de commissie die toeziet om de naleving van het VN-vrouwenverdrag. Het CEDAW beval de Nederlandse Staat vrouwen die geen uitkering hebben gehad schadeloos te stellen. De Rechtbank bevestigt nu het oordeel van het CEDAW.

 

Meer over de uitspraak van de rechter is hier te vinden


Uitgebreid zoeken