#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
#caption
Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst


Minister Bussemaker tijdens side event CSW60

De minister lichtte tijdens het side event Violence Against Women and Girls de samenhang toe tussen economische onafhankelijkheid en huiselijk geweld en vertelde wat Nederland onder meer doet om die samenhang in haar beleid tot uitdrukking te brengen.

Op dat laatste punt noemde Bussemaker het project De Nieuwe Toekomst, een landelijk project geinitieerd door de Nederlandse Vrouwen Raad en de Federatie Opvang.

Zij vertelde over de methodiek van dit project die er op gericht is vrouwen met een huiselijk geweld verleden te empoweren en in staat te stellen de regie over het eigen leven (weer) in handen te krijgen en stappen te zetten op weg naar economische zelfstandigheid. Het werkingsmechanisme van de methodiek is een training van 10 bijeenkomsten in groepen en een intensieve persoonlijke coaching gedurende 9 maanden. Tijdens deze 9 maanden worden de vrouwen gesteund en gestimuleerd om werk te zoeken, zich in te schrijven voor een opleiding of trainingsprogramma, of werkervaring op te bouwen in vrijwilligerswerk. Met als uiteindelijk doel: economische onafhankelijkheid, want dat is, zo benadrukte de minister, de beste bescherming tegen huiselijk geweld.

De minister noemde de resultaten van het project De Nieuwe Toekomst veelbelovend. Meer dan de helft van de deelnemers hebben werk gevonden. Daardoor zijn deze vrouwen nu beter beschermd tegen ‘gender based’geweld.

Samenhang
Over de samenhang tussen geweld tegen vrouwen en economische onafhankelijkheid, vertelde de minister dat die er inderdaad is. Economische onafhankelijkheid is geen garantie tegen geweld, maar het is absoluut een beschermende factor, aldus de minister. Onderzoek toont aan dat vrouwen die economisch onafhankelijk zijn eerder in staat zijn om een eind te maken aan een gewelddadige relatie. Een slachtoffer dat niet voldoende inkomen heeft om onafhankelijk te kunnen zijn, zal dat minder makkelijk doen.

Met andere woorden: als je financieel onderlegd bent en weet hoe je je financiën op orde moet krijgen en houden, geeft dat je als vrouw het vertrouwen om je eigen beslissingen te nemen over het leven dat je wilt leiden. Maar economische afhankelijkheid houdt veel vrouwen gevangen in hun gewelddadige relatie.

In Nederland is bijna 1 op de 2 vrouwen niet economische onafhankelijk. Dit vergroot de kansen op misbruik voor vrouwen en maakt het moeilijker om uit een gewelddadige relatie weg te komen.

We weten, zo vertelde de minister, dat veel mishandelde vrouwen die geen betaalde baan hebben van zichzelf denken dat ze niet in staat zijn om een onafhankelijk leven te leiden. En een significant deel van de vrouwen die terugkeren naar hun relatie noemen het feit dat ze niet in staat zijn om met financiën om te gaan, een factor die in belangrijke mate aan die terugkeer heeft bijgedragen.

In een gewelddadige relatie is het vaak de echtgenoot die de financiën beheert en het gezinsbezit alleen op zijn naam heeft staan. Zelfs na een scheiding kan de economische afhankelijkheid dan voortduren door dat de vrouw afhankelijk is van alimentatie.

In Nederland krijgen vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld hulp om een plek te vinden om te wonen, maar ze moeten wel voldoende inkomsten hebben om de kosten daarvan te kunnen betalen.

Bredere context
De minister erkende dat geweld tegen vrouwen ook geworteld is in de bredere context van gender ongelijkheid. Verwachtingen over rolpatronen, zoals het idee van de man als broodwinner, spelen een belangrijke rol in de dynamiek van huiselijk geweld. De druk op mannen om ‘het gezin te kunnen onderhouden’ is hoog. We zien geweld vaak voorkomen wanneer de man de rol die door de maatschappij van hem verwacht wordt - of waarvan hij denkt dat die van hem wordt verwacht -, niet kan waarmaken. Bijvoorbeeld wanneer hij zijn baan verliest. Hij voelt dan dat hij tekort schiet. Onderzoek toont aan dat dit kan leiden tot geweld tegen de partner.

Dit voorbeeld toont, volgens de minister, dat het stimuleren van economische onafhankelijkheid van vrouwen hand in hand moet gaan met discussies over mannelijkheid en vrouwelijkheid en de rollen van mannen en vrouwen in de samenleving. We moeten de ‘gender gap’ kleiner maken, zo bepleitte de minister.

Voor de beleidsmakers geeft het voorbeeld aan dat economische onafhankelijkheid een belangrijk doel is, niet alleen voor gelijkheid op de arbeidsmarkt, maar ook in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Zolang er ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen en rolpatronen zo’n beperkende rol spelen, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen, zal geweld tegen vrouwen blijven bestaan.  

 


Uitgebreid zoeken

              
          GWI 
                 
                    
                WMNL 
 WMNL 
     
 GWI