#caption
#caption


NAP 1325 2008-2011

In 2008 heeft Nederland een Nationaal Actieplan 1325 ontwikkeld voor de periode 2008-2011, daarin is duidelijk verwoord dat Nederland zich langdurig wil inzetten voor de uitvoering van Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

Nationaal Actieplan 1325 2008-2011


Uitgebreid zoeken