#caption
#caption


Aanbevelingen Atria voor Emancipatiebeleid

In een brief aan de emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer t.b.v. het Algemeen Overleg Emancipatie op 10 februari 2016, vergelijkt Atria de stand van het Nederlandse emancipatieproces met drie stippen op de horizon zoals geformuleerd in de Agenda voor de Toekomst.

De Agenda voor de Toekomst stelt de volgende doelen:
•In 2025 zijn mannen en vrouwen in gelijke mate economisch zelfstandig en zijn werk- en zorgtaken eerlijk verdeeld.
•In 2025 is geweld tegen vrouwen substantieel verminderd en loopt Nederland wereldwijd voorop met zijn preventieve aanpak van gendergerelateerd geweld
•In 2025 zijn besluitvormende posities evenredig verdeeld tussen mannen en vrouwen en naar maatschappelijke diversiteit.

Aanbevelingen van Atria
•Integrale emancipatievisie van het kabinet over hoe Nederland in het komende decennium het anderhalfverdienersmodel achter zich kan laten en in de buurt kan komen van een eerlijke verdeling tussen vrouwen en mannen van werk- en zorgtaken.
•Instellen van een Commissie 'Emancipatie in de Robotsamenleving'. Met als taak om aanbevelingen op te stellen hoe we in Nederland meer vrouwen in technische opleidingen krijgen. Maar vooral ook hoe we meer vrouwen in technische beroepen kunnen behouden en laten doorstromen naar posities waarin ze kunnen meebeslissen over de inrichting van de toekomstige robotsamenleving.
•Stel een stevig coördinerend orgaan in om de gendersensiviteit van het beleid gericht op preventie en bestrijding van het geweld tegen vrouwen te waarborgen, in samenwerking met de relevante NGO’s en kennisinstituten.
•Minister Bussemaker gaat onderzoek laten doen naar de 'black box' van de benoemingen van topbestuurders in bedrijven. Atria bepleit dat dit onderzoek wordt vormgegeven naar het model van onderzoek van de Britse Equality and Human Rights Commission en onderzoek van dr. Marieke van den Brink naar de 'black box' bij de benoemingen van hoogleraren.

Zie de volledige tekst van de brief van Atria >>


Uitgebreid zoeken