#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas


Opnieuw blokkerende minderheid in EU Raad van Ministers voor quota-richtlijn

Nederland is nu aan zet

Op 7 december 2015 hebben de EU Ministers van Sociale Zaken opnieuw geen consensus bereikt over het voorstel voor een EU richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (ook wel ‘de quota-richtlijn’ genoemd). De ontwerp-richtlijn werd al in november 2012 ingediend en ondanks vele rondes van onderhandelingen en diverse aanpassingen is er nog steeds een blokkerende minderheid in de Raad van Ministers. Dit betekent dat de onderhandelingen nu verder zullen gaan onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU, dat per 1 januari 2016 ingaat. Nederland kan dus een beslissende rol gaan spelen in dit belangrijke dossier.

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) hoopt op een constructieve dialoog met het verantwoordelijke ministerie over de mogelijke bijdrage die de NVR het komende jaar kan leveren om deze “Hercules-taak” te volbrengen.

Zie ook eerdere berichtgeving van de NVR over vrouwenquota: www.nederlandsevrouwenraad.nl/machtsbalans.

 

 

 


Uitgebreid zoeken