#caption
#caption


De Nieuwe Toekomst, een goed en duurzaam participatieproject

25 juni 2015 - In 7 gemeenten zijn de trainingen van het project De Nieuwe Toekomst inmiddels afgesloten met feestelijke certificaatuitreikingen. Meer dan 60 deelneemsters, allen vrouwen met een verleden van huiselijk geweld, zijn nu met een persoonlijke coach bezig aan de uitvoering van hun persoonlijk actieplan. Op weg naar (economische) zelfstandigheid.

In al die gemeenten reikte de verantwoordelijk wethouder steeds de certificaten uit. De wethouders zijn enthousiast over het project De Nieuwe Toekomst en willen graag dat het  volgend jaar door gaat. De Nieuwe Toekomst is 'een goed en duurzaam participatieproject'.
In Roermond gaat na de zomer de training nog van start.

Doelgroep van het project De Nieuwe Toekomst zijn vrouwen die ex slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het project biedt hen een training van 10 volle dagen verspreid over 2 tot 3 maanden. Halverwege de training worden de vrouwen ieder gekoppeld aan een persoonlijke coach die hen in een periode van ca. 9 maanden begeleidt bij de uitvoering van het persoonlijk actieplan dat zij in de training hebben gemaakt. De coaches zijn allen vrijwilligers veelal uit de achterban van vrouwenorganisaties. Einddoel van het project is economische zelfstandigheid.

Het project De Nieuwe Toekomst is een samenwerking van de Nederlandse Vrouwen Raad en de Federatie Opvang, en wordt in 8 gemeenten in 4 provincies uitgevoerd. De uitvoering per provincie is in handen van een vrouwenorganisatie, lid van de Nederlandse Vrouwen Raad, en de vrouwenopvang.  
Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en de meewerkende gemeentes.

 


Uitgebreid zoeken