#caption
#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas


Vernieuwd NVR bestuur zoekt uitbreiding!

Een nieuw bestuur vraagt om een moment van herbezinning, van terug kijken, maar vooral van vooruit kijken. Het toetreden tot het bestuur van de NVR van drie nieuwe leden per mei jongstleden betekent heel praktisch het maken van een nieuwe rolverdeling, maar veel meer nog het smeden van een hecht team.

De bestuursleden zijn daarvoor onlangs op het kantoor van de NVR een dag gaan sparren onder leiding van Ineke Vonk, trainer en coach van professionals. Het was een enerverende en positieve dag waarin de bestuursleden elkaar beter hebben leren kennen en tot een stevig ‘mandaat’ voor samenwerking zijn gekomen.

Tot en met de Algemene Vergadering in november is dat een samenwerking van zeven bestuursleden. Maar in die vergadering zal Anneke van Veen het bestuur verlaten na het vervullen van twee bestuursperioden. Het bestuur zou dan weer op haar normale sterkte van zes leden zijn, omdat -vooruitlopend op de vacature van Anneke- in mei al drie in plaats van twee nieuwe bestuursleden zijn benoemd.

Het bestuur wil echter graag uitbreiden en doet een beroep op de vrouwen in de achterban van de NVR lidorganisaties om zich aan te melden en het nieuwe bestuur in november te komen versterken. 

Sollicitaties liefst voor eind oktober naar: secretaris@de-nvr.nl. 

Zie de functie-omschrijving >>


De nieuwe rolverdeling in het NVR bestuur ziet er als volgt uit:
Dorenda Gerts, voorzitter   
Marike Abel, secretaris en personeelszaken  
Wazna Hamidullahkhan, penningmeester
Anke Vervoord, AVVN en internationaal
Josette Dijkhuizen, relatiebeheer en PR
Anneke van Veen, agendacommissie
Saideh Hashemi, agendacommissie

 

 


Uitgebreid zoeken

  
       IIW NL    
     
           
     
     
  
     
  
  
  
        
  
     
        
  
        
  
     
  
    IIW NL