#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties


Position paper gendersensitief beleid bij gemeenten

Als input voor de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten, die de NVR in samenwerking met Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni 2015 organiseerde, is een 'position paper' opgesteld. Het position paper biedt de deelnemers aan de expertmeeting een gezamenlijk vertrekpunt.

Het position paper bestaat uit drie delen:
Onderzoekers over m/v-verschillen in de verdeling arbeid en zorg. In de bijdragen van verschillende onderzoekers wordt stil gestaan bij de verdeling van (mantel)zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Zijn er verschillen? Wordt informele zorg veelal uitgevoerd door vrouwen? Of valt dat wel mee? Welke rol spelen traditionele verhoudingen en gewoonten? Hoe is de taakverdeling tussen mannen en vrouwen? Wat zijn de oorzaken daarvan?
Rondgang langs gemeenten over implicaties in de praktijk. Aan verschillende gemeenten is de vraag voorgelegd: wat zijn in de praktijk de implicaties van het gedecentraliseerde beleid voor de verdeling van zorg en arbeid voor mannen en vrouwen?
Op weg naar een gelijke verdeling van arbeid en zorg m/v. Hoe kunnen we de taken zo goed mogelijk verdelen tussen mannen en vrouwen? Deze vraag staat centraal in het derde deel. Op basis van de bijdragen van onderzoekers, de rondgang langs gemeenten en input vanuit de NVR, Movisie, Atria en Mezzo is een start gemaakt met het antwoord. De expertmeeting richt zich op het uitbreiden en verfijnen van deze oplossingsrichtingen.

Het position paper is samengesteld en geredigeerd door: Wilco Kruijswijk, Movisie; Annelies Vethman, NVR; en Eelco Wierda, Atria. Inhoudelijke bijdragen zijn van: Alice de Boer, wetenschappelijk medewerker Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding, Sociaal en Cultureel Planbureau; Marjolein Broese van Groenou, hoogleraar Informele zorg, Vrije Universiteit; Mariëlle Cloïn, wetenschappelijk medewerker Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding, Sociaal en Cultureel Planbureau; Wilco Kruijswijk, Expertisecentrum Mantelzorg en afdeling Sociale Zorg, Movisie; Rick Kwekkeboom, lector Community Care, Hogeschool van Amsterdam; en Yvette Wittenberg, promovenda Informele Zorg en Diversiteit, Hogeschool van Amsterdam.

Zie het position paper Gendersensitief beleid bij gemeenten >>


Uitgebreid zoeken