#caption
#caption


Columns van Irene Hemelaar in Gay & Night Magazine

Irene Hemelaar publiceerde twee columns over haar ervaringen als Vrouwenvertegenwoordiger in Gay & Night Magazine en op Gay.nl.

30 april: De Christelijke Lobby
De bescherming van het gezin, de bescherming van gewetensbezwaarde personen die vanwege levensovertuiging diensten aan LHBTI’s mogen weigeren. Het zijn voor vele bevlogen christenen aanleidingen om bij verschillende debatten aanwezig te zijn bij de VN-conferentie Commission on the Status of Women (CSW) in New York. Zo ook de afgelopen conferentie in maart.
Lees verder >>

25 februari: Wat denk je daar te gaan bereiken?
Een vraag die me vaak is gesteld, sinds ik door de Nederlandse Vrouwen Raad ben voorgedragen om deel uit te maken van de Nederlandse regeringsdelegatie en in oktober de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe te spreken. Ik zal als vertegenwoordiger van ‘de’ Nederlandse vrouw 193 regeringsleiders toespreken over de rechten van lesbische, biseksuele, transseksuele vrouwen en vrouwen met een intersekseconditie (LBTI-vrouwen).
Lees verder >>


Uitgebreid zoeken