#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


6e Schaduwrapportage CEDAW

Medio januari 2016 is de 6e Schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag verzonden naar het CEDAW comité in Genève. De Schaduwrapportage is opgesteld door het Netwerk VN Vrouwenverdrag. De NVR maakt deel uit van dit Netwerk en heeft de rapportage mede ondertekend.

Deze schaduwrapportagte is opgesteld voor de Presessie van het CEDAW-Comité die van 7 tot en met 11 maart 2016 plaatsvindt. In deze presessie formuleert het Comité nadere vragen aan de Nederlandse regering (de List of Issues & Questions). Dit ter voorbereiding van de ‘constructieve dialoog’ die het CEDAW-Comité in oktober 2016 zal hebben met de regeringsdelegatie.

Zie de 6e Schaduwrapportage >>


Uitgebreid zoeken