#caption
#caption


Verslag viering 15 jaar implementatie Resolutie 1325

Eén van de vieringen van Internationale Vrouwendag 2015 werd georganiseerd door de Nederlandse Atlantische Commissie, in samenwerking met de Nederlandse Atlantische Jeugd en de Atlantische Verdragsorganisatie. Omdat de viering in het teken stond van 15 jaar implementatie Resolutie 1325 was de Nederlandse Vrouwen Raad gevraagd een plaats in het panel in te nemen. De viering werd gehouden in Nieuwspoort, Den Haag, en werd bijgewoond door zo’n 70 mensen van alle leeftijden, maar veel jongeren. Doel van de bijeenkomst was suggesties mee te geven aan Marriët Schuurman, de speciale vertegenwoordigster voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid van de NAVO Secretaris-Generaal. 

Marriet SchuurmanHet werd een inspirerende middag voor alle aanwezigen. Marriët Schuurman had als leidraad gekozen: `wat is bereikt, wat moet nog gedaan?´  Zij wees erop, dat institutioneel veel bereikt is, maar dat het grote probleem is de eigen veiligheid om onze vrijheid op een effectieve manier te behouden. Rekening houden met gender is daarbij essentieel!  “Bring it home”, concludeerde zij, “geen vrede zonder vrouwen!”

Hierna werd het woord gevoerd over het Nederlandse 1325-beleid door  Joris Geeven, die bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken coördinator Vrouwen, Vrede, Veiligheid is. Hij constateerde dat 1325 op de politieke agenda staat, maar dat 1325 geen vrouwenzaak is, maar een uitdaging voor iedereen, waarover minder gepraat en waar meer mee gedaan moet worden. 
Joris GeevenHij vertelde onder meer over het strategisch partnerschap met maatschappelijke organisaties in het Nederlandse Nationale Actieplan 1325 II. De recent gehouden internationale conferentie om input te krijgen voor het NAP 1325 III dat eind 2015 getekend zal gaan worden, werd in beeld gebracht. In zijn bijdrage ging hij ook in op de ethische dilemma’s waarvoor men tijdens het werk  geplaatst wordt. Zoals het trainen van vrouwelijke politieagenten in Afghanistan, terwijl je weet dat zij daarna risico´s lopen. Bij het mandaat voor missies is kennis van lokale context een absoluut vereiste. Bij planning moet met de positie van vrouwen rekening gehouden worden! Hij constateerde, dat op het punt van protection (één van de drie P´s van 1325) al veel bereikt is, maar dat aan participation en prevention nog veel te bereiken valt.

Tijdens de paneldiscussie vertelde Catherine Poulson van het International Rescue Committee  over haar ervaringen bij de hulp aan vluchtelingen. Zoals het verstrekken van ´vieringssets´ voor vrouwen die ongesteld zijn, zodat zij zich veilig kunnen verschonen en verplaatsen tijdens de menstruatie.

Ted Strop-von Meijenfeldt (NVR en Platform Vrouwen & Duurzame Vrede) en Sophie Kesselaar (WO=MEN) spraken vervolgens over hun ervaringen in de samenwerking van overheid en maatschappelijke organisaties in het NAP-werk met daarbij de wens om in een volgend NAP meer aandacht aan preventie te besteden. Zij stelden deze samenwerking met de overheid als voorbeeld ook voor het toekomstige NAVO-beleid.

Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt
 


Uitgebreid zoeken