#caption
#caption


Neem inhoud Istanbul Conventie op in allesomvattend wereldwijd wettelijk kader

De International Network of Liberal Women en de Nederlandse Vrouwen Raad hebben een 'oral statement' aangevraagd voor de 59e zitting van de Commission on the Status of Women die van 9 tot 20 maart 2015 in New York wordt gehouden. Belangrijkste onderwerp van het statement is geweld tegen vrouwen en meisjes.

De INLW en de NVR constateren in hun statement dat er een ernstig hiaat is in het internationale wettelijke kader waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld. Beide organisaties constateren tevens dat de Istanbul Conventie het meest verreikende, wettelijk bindende internationale instrument is op dit gebied. INLW en NVR pleiten ervoor om het eerder genoemde hiaat weg te nemen door een allesomvattend wereldwijd wettelijk kader voor vrouwenrechten te aanvaarden waarin de inhoud van de Istanbul Conventie is opgenomen, en ook die van het VN Vrouwenverdrag en alle andere relevante internationale wetten.

Zie de volledige tekst van het statement >>


Uitgebreid zoeken