#caption
#caption


NGO Review Report Beijing+20: Women are Agents of Change

In de afgelopen maanden is onder coördinatie van Atria, NVR en Wo=Men, hard gewerkt aan het NGO Review Report Beijing+20.  Dit rapport is inmiddels toegestuurd aan UN Women opdat het betrokken kan worden in de 59e zitting van de Commission on the Status of Women (CSW) die van 8 tot 20 maart in New York wordt gehouden.

Het rapport geeft een goed beeld van de huidige stand van gender gelijkheid in Nederland. De overall conclusie van het rapport is: women are agents of change.  Er is een flinke poging gedaan om geintegreerde maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen, mensenhandel en kindermisbruik te voorkomen en uit te bannen. Dat geldt ook voor het voorkomen en tegengaan van genitale verminking. De empowerment van vrouwen en meisjes is goed op stoom getuige de verschillende case studies verspreid in het rapport. Maar het is ook voor mannen noodzakelijk om een actieve rol te spelen in het realiseren van gender gelijkheid op alle niveaus in de samenleving, politiek en media. Voor een goede  ‘accountability’  zijn zowel  gender budgeting als gender mainstreaming nodig. De algemene waarneming is dat een geintegreerde aanpak van gender gelijkheid alleen kan slagen met een betere integratie en implementatie van plannen, verdragen en beleidsmaatregelen.

Zie het NGO Review Report >>

Zie ook de berichtgeving over de aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld voor de regeringsdelegatie naar CSW59 >>


Uitgebreid zoeken

              
          WMNL      GWI       
              
           
                 
     
    GWI 
        
  
     
           
  
  
  
  
  
     
    WMNL