#caption
#caption


Aanbevelingen voor 59e CSW

Namens Atria, de Nederlandse Vrouwen Raad, en WO=MEN heeft Elisabeth van der Steenhoven op 17 februari 2015 tijdens de CSW briefing aan minister Bussemaker, en aan de gevolmachtigd ministers van Aruba, Curaçao en St. Maarten, de aanbevelingen aangeboden van het Nederlandse maatschappelijk middenveld voor de 59e sessie van de CSW. 

Op de foto v.l.n.r.: Alfonso Boekhoudt (Aruba), Josiane Fleming-Artsen (St. Maarten), Marvelyne Wiels (Curaçao), Jet Bussemaker (OCW) en Elisabeth van der Steenhoven (Wo=Men)

Het Nederlandse maatschappelijk middenveld doet in deze aanbevelingen een urgente oproep voor concrete actie & implementatie van de Beijing Platform for Action. De voortrekkersrol van Nederland op bepaalde thema’s is een voorbeeld voor andere lidstaten. Ook vraagt het maatschappelijk middenveld om meer accountability van overheden.

In totaal gaat het om 4 aanbevelingen op verschillende niveaus. De kern van deze aanbevelingen is als volgt:
►Implementatie: nadruk op goed-vastgelegde maatregelen, voldoende middelen voor uitvoering EN ‘accountability’. Inclusief gender sensitieve indicatoren en targets in de Sustainable Development Goals. Dit is van groot belang voor uitvoering van het Gender stand-alone doel EN gender mainstreaming in de Post-2015 agenda.
►Gebruik een inclusieve benadering om de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid aan te pakken waaronder klasse, leeftijd, etnische achtergrond, sociaaleconomische status, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie & gender identiteit. Erken de diversiteit aan vrouwen EN mannen, en de complexiteit van problemen die zij ondervinden.
►Pak een van de belangrijkste belemmeringen voor het realiseren van Gender Equality aan: dicht het financiële gat dat de uitvoering van het Beijing Platform for Action hindert.
►Het maatschappelijk middenveld erkent cruciale gebieden waarop urgent actie moet worden ondernomen: (1) geweld tegen vrouwen en gender-based violence, (2) seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, (3) conflictpreventie, vrede en veiligheid en (4) educaties. Vooruitgang op deze gebieden is een sine qua non voorwaarde om voortgang te boeken op Gender Equality. 

De aanbevelingen zijn het resultaat van een brede consultatie. De aandachtsgebieden  genoemd in de aanbevelingen kwamen naar voren tijdens de consultaties, het samenstellen van de NGO Review Rapportage Beijing+20 en tijdens de NGO CSW in Geneve in november 2014.

Tijdens de 59e CSW staan de Methods of Work centraal. Elisabeth van der Steemhoven noemde het "Heel fijn dat de Nederlandse overheid zo actief het maatschappelijk middenveld betrekt." Het maatschappelkijk middenveld moedigr de Nederlandse overheid aan om deze inclusieve aanpak - ook bij de buitenlandse collega's -  onderdeel te maken van de officiële CSW Methods of Work.

Zie de volledige tekst van de aanbevelingen >>

Zie ook de berichtgeving over de NGO Review Rapportage Beijing+20 >>

 


Uitgebreid zoeken