#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties


Aanbevelingen Atria onderzoek en beleid mantelzorg

In een brief aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer doet Atria  aanbevelingen voor onderzoek en beleid op het gebied van mantelzorg. De brief gold ter voorbereiding van het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie op 16 december 2014 met staatssecretaris Van Rijn.

De aanbevelingen luiden als volgt:
►Het is van belang om de sociaal-economische effecten van de toenemende mantelzorg goed in beeld te krijgen. De wetenschappelijke literatuur laat zien dat deze effecten verschillend kunnen zijn voor vrouwen en mannen. Daarom bepleit Atria dat de staatssecretaris van VWS periodiek onderzoek laat verrichten naar de mantelzorg die door vrouwen en mannen verricht wordt. 
►Bij de ‘keukentafelgesprekken’ die de gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo gaan voeren met het zorgnetwerk van hulpbehoevende ouderen is het cruciaal dat ‘zonen’ in gelijke mate worden aangesproken als ‘dochters’.
►Naast gemeenten zijn werkgevers en werknemers aan zet om meer ruimte te maken voor mantelzorg. Bij de expertmeeting op 10 november 2014 die Atria georganiseerd heeft, kwam naar voren dat op de werkvloer mantelzorg net zo normaal zou moeten worden – met flexibel werken, maar ook in het gesprek van de dag – als de zorg voor kinderen. Zoals de ‘papadag’ aan een opmars bezig is, zou het de mantelzorg goed doen als werkgevers hun mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid ook expliciet zouden richten op mannen. Movisie en Atria zijn van plan daarom in 2015 samen aandacht te vragen voor het thema ‘mannen en mantelzorg’.

In de brief wordt de analyse beschreven op grond waarvan Atria tot deze aanbevelingen is gekomen.

Zie de volledige tekst van de brief >>


Uitgebreid zoeken