#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Vrouwelijk potentieel benutten door stimuleren eigen ondernemerschap

14 oktober 2013 - 860 miljoen vrouwen – meer dan een kwart van alle vrouwen in de wereld – zijn niet in staat om deel te nemen aan de wereldeconomie. Zelfs in een land als Nederland is de helft van de vrouwelijke bevolking financieel afhankelijk. Deze cijfers illustreren niet alleen een wereldwijd probleem, maar laten ook een grote, onbenutte kans zien.

Josette Dijkhuizen pleit ervoor om het enorme potentieel aan vrouwen te benutten door hen te stimuleren in eigen ondernemerschap. Daarmee helpen we niet alleen de vrouwen, maar halen we ook de economie uit het slop. Dijkhuizen hield haar pleidooi vadaag als Vrouwenvertegenwoordiger, deel uitmakend van de Regeringsdelegatie van Nederland, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Vrouwen investeren van hun inkomen 60% meer dan mannen in ‘sociaal kapitaal’, d.w.z. in voedsel, educatie en gezondheidszorg voor hun familie. Daarvan profiteren hele samenlevingen, ook op de lange termijn. De inzet van het potentieel aan vrouwen kan in veel landen niet alleen economische vooruitgang en werkgelegenheid brengen, maar ook een impuls geven aan innovatie, armoedereductie en welzijn.

Zowel in de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden zijn er echter barrières voor vrouwen. In ontwikkelde landen weerhoudt het zogenoemde glazen plafond vrouwen ervan hoog op de carrièreladder te klimmen. In veel andere delen van de wereld komen vrouwen niet eens in de buurt van het plafond, en kunnen ze hun voet nauwelijks op de eerste trede zetten. Ze hebben geen toegang tot kapitaal, eigendom of markten.

Josette Dijkhuizen riep de leiders van de VN-lidstaten op meer aandacht te hebben voor het potentieel van vrouwelijke ondernemers in hun land, barrières te slechten, en vrouwen te stimuleren om te ondernemen en te groeien als ondernemer, bijvoorbeeld door de inzet van reeds gevestigde ondernemers als rolmodel en mentor. Het is nu tijd, aldus Dijkhuizen, om de aanpak te intensiveren. Om vrouwen op meer gelijkwaardige voet te brengen. Om verder te gaan dan microkredieten en kleine onderneminkjes, en het volle potentieel van vrouwelijke ondernemers te erkennen.

Dijkhuizen heeft nog een belangrijk argument om vrouwen te stimuleren in eigen ondernemerschap. Op persoonlijk niveau leidt ondernemerschap tot ‘empowerment’. Vrouwen die een eigen inkomen hebben staan sterker. Door hun bijdrage aan het gezinsinkomen winnen ze aan respect. Ze hebben meer mogelijkheden om aan huiselijk geweld te ontkomen.
Josette Dijkhuizen, zelf ondernemer, is in Nederland het project ‘Krachtbedrijf’ gestart, waarin ze, samen met de Federatie Opvang, vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, helpt met het opstarten van een eigen onderneming.

Volledige tekst statement Engels en Nederlands.

 


Uitgebreid zoeken